Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sferozom ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

sferozom anlamı İng. spherosome Alm. Sphärosom Fr. sphérosome
(Yun. sphaira: küre; soma: vücut) Bitkilerde bulunan, endoplâzmik retikulum keseciklerinden oluşan, lipit depolama yeri olarak görev yapan lizozom benzeri organel.

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.