Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sınırlı ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

sınırlı anlamı İng. finite Alm. endlich Fr. fini
Terimleri sayısı verilen bir N sayışımdan küçük olan bir kümenin bu niteliği.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

sınırlı anlamı
mahdûd. ~ nesnel hak: mahdûd aynî hak. ~ yetenek: mahdûd ehliyyet. ~ yetenekli: mahdûd ehliyyetli. ~yeteneksiz: mahdûd ehliyyetsiz.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

sınırlı anlamı
bakınız» tanımlı.

Güncel Türkçe Sözlük

sınırlı anlamı
sf. 1. Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. 2. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet: "Bizim divan edebiyatımızın da halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır." -N. Cumalı. 3. Az sayıda: "Bu, sınırlı bir topluluk önünde küçük bir rol oynamak da olsa bana ölüm gibi gelmişti." -A. Ağaoğlu.

Türkçe - İngilizce

sınırlı anlamı
sıfat
1) limited
2) restricted
3) finite
4) narrow
5) scarce
6) scant
7) parochial
8) determinate
9) scanty
10) slender
11) measurable
12) contracted
13) stinted
14) strait
kısaltma
1) Ltd

sınırlı eş anlamlısı

belirli
sf. Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı." -E. Bener.
hudutlu
sf. Sınırlı, sınırlanmış.
limitet
sf. Sınırlı.

"sınırlı" için örnek kullanımlar

Sağlık çalışanlarının görev tanımı, mekanla sınırlı olamaz.
Health professionals working definition, can not be limited space.
Kaynak: haber3.com
Fakat indirim ücret veya beyan edilen gelirin yüzde 10'u ile sınırlı.
But not limited to the discount rate, or 10 percent of the income statement.
Kaynak: ekonomi.bugun.com.tr
Sağlık çalışanlarının görev tanımı mekanla sınırlı olamaz.
Health professionals can not be limited space mission statement.
Kaynak: haberler.com
Bu yapılanma elbette futbolcu kadrosu ve teknik direktörle sınırlı değil.
Football team and coach, of course not limited to this structure.
Kaynak: bbc.co.uk
genelde ticari açıdan üretilmiş ürünlerde, sıralanmış bir sistematiği olan bir düzeni takip eden sınırlı süre içinde sınırlı üretim adeti
Kaynak: Koleksiyon
Fıkıh (Arapça : فقه) İslam da Peygamber döneminde Kur'an ve bunun uygulaması ile sınırlı olan Şeriat in, günün şartlarına göre ulema
Kaynak: Fıkıh
Kanın boş olmayan üstten sınırlı her alt kümesinin supremumu veya boş olmayan alttan sınırlı her alt kümesinin infimumu vardır.
Kaynak: Tamlık aksiyomu
Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol
Kaynak: Otizm
Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır.
Kaynak: Veritabanı
özel uğraş alanlarındaki özgül/özel kavramlar ı ifade etmeye yarayan sınırlı anlamlara sahip bir tanımın kısaltılmış ifadesi şeklinde genel
Kaynak: Terim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilçeleri, sınırlı sayıda ülke tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin devletin etkin bir
Kaynak: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilçeleri
Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipi k ilgi ve etkinliklerle tanımlanan
Kaynak: Asperger sendromu
İçten yanmalı motorlar, yakıtın motor içinde yanma odası adı verilen sınırlı bir alan içinde yakılması ile oluşan basıncın, piston denen
Kaynak: İçten yanmalı motor
Scots : The Scots Pairliament İskoç halkını temsil eden, İskoçya 'nın sınırlı, özerk tek meclisli yasama organıdır. Baş kent Edinburgh '
Kaynak: İskoçya Parlamentosu
Doğru parçası, geometri 'de bir doğru nun sınırlı iki ucu arasında kalan ve herbiri yanyana aynı doğrultuda olan noktalar kümesidir.
Kaynak: Doğru parçası
St Albans, Birleşik Krallık İngiltere ülkesinin Doğu (East England) bölgesinde ve Hertfordshire kontluğu içinde bulunan ve sınırlı
Kaynak: St Albans
Ford GT, Ford Motor Şirketi tarafından yapılan iki kapılı binek bir arabadır. 2004 yılında sınırlı olarak üretimi başladı ve günümüzde
Kaynak: Ford GT

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.