Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sinerji ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

sinerji anlamı
bakınız» birliktelik

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

sinerji anlamı İng. synergy
Sinerjizm.

Güncel Türkçe Sözlük

sinerji anlamı
is. 1. Artı güç. 2. Görevdaşlık. 3. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.

Kimya Terimleri Sözlüğü

sinerji anlamı İng. synergy
Trimetoprim ve sülfametoksazol karışımının mikrobiyal etkisi, her ikisinin mikrobiyal etkileri toplamından daha büyük oolması gibi bir karışımın etkisinin, karışımı oluşturan bileşenlerin bireysel etkileri toplamından fazla olması durumu.

Türkçe - İngilizce

sinerji anlamı
synergy

sinerji eş anlamlısı

görevdaşlık
is. Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durumu, sinerji.
güç
(I) sf. 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor, kolay karşıtı: Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti. 2. zf. Zorlukla: "Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı." -Y. K. Karaosmanoğlu.
güç
(II) is. 1. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet: Zihin gücü. Yaşama gücü. 2. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. 3. Sınırsız, mutlak nitelik: Tanrı'nın gücü. 4. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik: Paranın gücü. 5. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği: Motorun gücü. 6. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler toluluğu: Güçler dengesi. 7. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli: İnsan gücü. 8. Bir toprağın verimlilik yeteneği. 9. mec. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. 10. coğ. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. 11. fiz. Birim zamanda yapılan iş.

"sinerji" için örnek kullanımlar

Bunu tezahüratla, destek vererek ya da sinerji oluşturarak yapabilirler.
Tezahüratla that, by supporting or creating synergies can.
Kaynak: sabah.com.tr
Böylece ilimizde bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz.
Thus, trying to create a synergy in our province.
Kaynak: haberler.com
yüzyılın yenilik ve klasik geleneği arasındaki benzersiz sinerji ortaya koymaktadır.
reveals a unique synergy between innovation and classic tradition of the century.
Kaynak: cnnturk.com
Onlarla tanışıp nasıl ortak projeler geliştirip, 'Nasıl sinerji yaratabiliriz'i göreceğiz.
How to meet and develop joint projects with them, 'How shall see yaratabiliriz'i synergy.
Kaynak: haberler.com
çalışmalarla son yıllarda yüksek bir ivme yakalayan Gündoğdu ; yapılan özel sektör ve kamu yatırımlarıyla da ciddi bir sinerji oluşturmuştur.
Kaynak: Gündoğdu, Rize
Ayrıca, meslekler arası sinerji yaratarak ve çevreyi bir silah olarak kullanmaya imkan tanıyarak birinci oyuna göre daha dinamik bir savaş
Kaynak: Guild Wars 2
araştırmacıların dinamizminden doğan sinerji sayesinde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda farklı görüşler ve özgün yaklaşımlar geliştirmektedir.
Kaynak: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi
Böylece bu ikisi sinerji etki yaparak, sine-biyotik olarak adlandırılmıştır. Genel bir yanlış anlaşılmaya göre; prebiyotik, probiyotiği
Kaynak: Sinbiyotik
Böylece bu ikisi sinerji etki yaparak, sine-biyotik olarak adlandırılmıştır. Genel bir yanlış anlaşılmaya göre; prebiyotik, probiyotiği
Kaynak: Prebiyotik
Şirketler, ölçek ekonomisi nin, kapsam ekonomisi nin ve oluşan sinerji nin getirdiklerinden faydalanabilir. 3. Şirket için anahtar bir
Kaynak: Şirket birleşmesi
Böyle bir sinerji ile ortaya çıkan Destan 3 albümü düşmekte olan tirajını 20.000 lere kadar aşağıya çekti. Sanki herşey mükemmel gidiyormuş
Kaynak: Destan (müzik grubu)
ve Aldiana GmbH gibi büyük küresel oyuncularla sağladığı sinerji de bu sürece çok önemli katkılarda bulunmaktadır. 2012 'de buna
Kaynak: Doğuş Grubu
uzman insan kaynağı ve bilgi birikiminin sağlanması, yüksek başarımlı bilişim uygulamaları için bir sinerji merkezi oluşturulması sağlanıyor.
Kaynak: Süper bilgisayar
olan Kanunun Kuvveti (The French Connection )(1971) ve Dirty Harry (1971) gibi cesur polisiye filmlerle de biçimsel bir sinerji yaratmıştı.
Kaynak: Serpico (film)
dilin anadili konuşucusu çevirmenler ile hedef dilin ana dili konuşucuları olan çevirmenlerin aynı çeviri şirketinde sinerji yle çalışmalarıdır.
Kaynak: Çeviribilim
Aynı yıllarda Jane Fonda ile sahnede yakaladıkları sinerji The Chase ve The Electric Horseman (1979) filmlerinde kendini göstermiştir.
Kaynak: Robert Redford
Bu strateji, diğer sektörel stratejiler ile sinerji içinde ve 2008'de kabul edilen Arnavutluk Yükseköğretim Stratejisi ve Ulusal Gelişme ve
Kaynak: Arnavutluk

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.