Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

siper ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

siper anlamı
ayarlı olarak kâğıt basımını sağlayan araç. (*Aksaray -Niğde)

Güncel Türkçe Sözlük

siper anlamı
is. 1. Korunulacak, arkasına, Altına veya içine girerek saklanılacak yer. 2. Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda: "Pencereden güneş yahut rüzgâr gelirse şu siper köşeye kaçacak." -R. H. Karay. 3. Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb.nin önüne yapılan çıkıntı, siperlik: "Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen meşhur kumandan tolgasının siperini geri itti." -Ö. Seyfettin. 4. ask. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek: "Ateş yağmuru ikinci kat siperleri geçti." -A. Gündüz. 5. sf. Kuytu, korunulabilen: Burası siper bir yerdir.

Kişi Adları Sözlüğü

Siper anlamı Köken: Far.
Cinsiyet: Erkek
1. Korunulacak, saklanılacak yer. 2. Kuytu yer. 3. Savaşta askerlerin girdiği, hedef olmadan ateş etmek için kazılan hendek.

Türkçe - İngilizce

siper anlamı
isim
1) bulwark
2) shield
3) trench
4) foxhole
5) shelter
6) screen
7) barricade
8) rampart
9) entrenchment
10) parapet
11) aegis
12) casemate
13) outwork
14) egis
15) dike
16) dyke
17) splasher

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

siper anlamı
Çocuk önlüğü.

Hacıilyas *Koyulhisar -Sivas

siper eş anlamlısı

dulda
is. hlk. 1. Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper: "Demirkır, güney tepelerinin duldalarına çektiği atları gece yarısına doğru yeniden ovaya indirdi." -A. Sayar. 2. mec. Esirgeme, koruma, himaye: "Yiğit duldasında yiğit saklanır." -Karacaoğlan.
siperlik
is. 1. Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lamba vb. şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik: "Alanın elektrik lambalarının siperlikleri önünde pırıl pırıl, iri taneler halinde geçen yağmurun hızı daha iyi belli oluyordu." -N. Cumalı. 2. Siper olma özelliği bulunan yer.
yağmur
is. 1. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı." -N. F. Kısakürek. 2. mec. Çok ve sık düşen, gelen şey. 3. mec. Çokluk, bolluk: Para yağmuru. Övgü yağmuru.

"siper" için örnek kullanımlar

Siper savaşı, büyük bölümü askeri birliklerin, düşmanın hafif silah larla açtığı ateşle yüz yüze kaldığı ve top larından korunduğu siper
Kaynak: Siper savaşı
Şiirin kaynağı Almanca "Schützengraben (siper)" kelimesidir. Ancak şiirde kelimenin tüm ünlü harfleri atılmış, ayrıca sonu da sokak
Kaynak: Schtzngrmm
kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı 'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir.
Kaynak: Yıldırım savaşı
Osmanlılar Abukir Kalesi'nin çevresinde iç içe geçmiş iki çember biçiminde siper aldılar. düzensizliğinden yararlanarak bu iki siper hattının yardılar.
Kaynak: Abukir Muharebesi (1799)
Tanklar ilk defa I. Dünya Savaşı 'nda, siper harbi çıkmazını yok etmek için kullanılmış ve zamanla savaş alanında klasik süvari görevlerini
Kaynak: Tank
ilerlemeyi durdurmuş ve çıkarma başarısız olmuştur, daha sonra bu bölgede savaşın sonuna kadar kısıtlı ve etkisiz siper çatışmaları devam etmiştir.
Kaynak: Seddülbahir Cephesi
Tank ilk defa Birleşik Krallık tarafından I. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi 'nde ortaya çıkan siper harbi çıkmazını aşabilmek için
Kaynak: I. Dünya Savaşı tankları
Askerin siper alması, onları Conkbayırı yönünde izlemekte olan Anzak birliklerinin de siper almasına neden olmuş, bu durum Osmanlı
Kaynak: Arıburnu Cephesi
Kızıldere 'de öldürülmeleri, Silahlı Devrim Cephesi kavramının yerleşmesini ve siper kardeşliği-yoldaşlığı kavramının ortaya çıkmasını sağladı.
Kaynak: Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu
General Hamilton ve General W. Birdwood, İsmailoğlu Tepesi ile Bomba Tepe arasında bir siper kazılarak bu hattın güven altına alınmasında
Kaynak: İkinci Anafartalar Muharebesi
Stanitsaların etrafı, korunma amacıyla çit ve siper lerle çevriliyor, uygun yerlerde gözetleme kuleleri kuruluyordu. Erken haberleşme
Kaynak: Stanitsa
I. Marne muharebesi esnasında müttefik kuvvetlerin karşı taarruzu, çabuk bir Alman zaferinin imkânsız olduğunu ve Batı Cephesi siper
Kaynak: I. Marne Muharebesi
Amiens tank ların kullanıldığı ilk önemli muharebelerdendir ve Batı Cephesi 'ndeki siper savaşlarının sonu olmuştur. Kaynakça
Kaynak: Amiens Muharebesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.