Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sit alanı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sit alanı anlamı
is. Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer.

"sit alanı" için örnek kullanımlar

Yapılan incelemeler sonucu bölge SİT alanı kapsamına alınmıştı.
Result of the examinations taken under regional protected area.
Kaynak: bursadabugun.com
derece arkeolojik SİT alanı olan Side'de, kıyı değişikliği kapsamında düzenleme yapılacak.
Side, which is extremely archaeological area of the coast to edit within the scope of the change.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Zamanında müzeyi Apollon Tapınağı'nın çevresinde SİT alanı diye yapmayan zihniyet başka bir SİT alanına ölü bir yatırım yaptı.
Protected area around the museum, Temple of Apollo, do not make the time he has invested in the mindset of a dead area to another SIT.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Birinci dereceden sit alanı olan ve Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Park alanı içinde olan Selge Antik Kent'e yabancı sporcular hayran oldu.
The first-order conservation area and Beşkonak Koprulu Canyon National Park, which is within the area of foreign athletes Selge was fascinated by the Ancient Town.
Kaynak: timeturk.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.