Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sökün ne demek?

 - 3 sözlük, 6 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sökün anlamı
is. "Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek" anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer: "Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti." -F. R. Atay.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sökün anlamı
1.Göçmen kuş kümelerinin ilkbaharda gelip sonbaharda gitmeleri. 2.Hep birden, topluca, arkası kesilmeden. 3.Birdenbire uzaktan görünme (topluluk için).
sökün anlamı
Karların erimesiyle tepelerden gelen sel suları.

-Sivas
Bozca, Karahisar *İncesu -Kayseri
Ağcaşar *Ürgüp -Niğde
Kurugöl -Nevşehir

sökün anlamı
Kitle hâlinde hareket. || sökün etmek / vermek: birdenbire kalabalık bir şekilde ve kitle hâlinde harekete geçmek

Erzurum

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Sökün anlamı
İçel ili, Silifke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Sökün anlamı
Sivas ili, Gökçekent bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"sökün" için örnek kullanımlar

Jandarmalar gelmiş, çadırı sökün, demişler. Babam dışarı çıkmış, jandarmalara, 'Asker ağa, sabaha karşı bir çocuğumuz dünyaya geldi.
Kaynak: Sarkis Çerkezyan
Kalktı sökün etti piri dedeler Çan çalar mayalar bozlaşır gider Arap ata binmiş gelinler kızlar Onlarda hup dilinden söyleşir gider Bizim
Kaynak: Bıyıkaydın, Balışeyh
Tarihçe : Cerit Rakka'dan sökün edince. Açılsın Urum'un yolu Cerid'in. Silsüpür oğlu Fettah beyim ölünce. Kırıldı kanadı kolu Cerid'in.
Kaynak: Ceyhanbekirli, Ceyhan
Nefes : Bir bölük turnaya sökün dediler: Yürekteki derdi dökün dediler: Yayladan öteki yakın dediler: Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim:
Kaynak: Tasavvuf edebiyatı
Çünkü denge bir kez bozulmaya görsün, her şey bir çığ gibi sökün eder. İsrafil, her konuda meşru durumdadır. Gerçi o da dinler gibi uykuda
Kaynak: Çöplük (oyun)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.