Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sultan ne demek?

 - 6 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

sultan anlamı
1- Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları san: Sultan Osman gibi. 2-Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen san: Naciye Sultan, Hürrem Sultan gibi.

Güncel Türkçe Sözlük

sultan anlamı
is. (sulta:nı) tar. 1. Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah: Kanuni Sultan Süleyman. 2. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan: Naciye Sultan. Hürrem Sultan. 3. Bektaşi azizi: Balım Sultan. Kaygusuz Sultan.

İngilizce - Türkçe

sultan anlamı
isim
1) sultan
2) padişah
3) paçalı tavuk

Kişi Adları Sözlüğü

Sultan anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Padişah, hükümdar. 2. Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad. 3. Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen.
Cinsiyet: Kız
1. Padişah, hükümdar. 2. Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad. 3. Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sultan anlamı
Bir çeşit kertenkele.

Aşağı Yaylabel Isparta

sultan anlamı
Bir çeşit aşık oyunu

Arpaçay - Kars

sultan anlamı
(< Ar. sultân) sultan
sultan anlamı
1. Padişah. 2. Prenses, 3. Padişah anası, bakınız» sultan.
sultan anlamı
Sultan // hanum sultan: padışah karısı

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Sultan anlamı
Edirne ili, İbriktepe bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

sultan eş anlamlısı

Müslüman
öz. is. 1. din b. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman. 2. din b. hlk. Dine bağlı, dindar. 3. mec. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.
padişah
is. (pa:dişa:hı) tar. Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

"sultan" için örnek kullanımlar

1940'lara ait ilk göz muayene cihazları, gözlükler hatta sultan 2.
Of the 1940s, the first eye examination equipment, glasses and even the sultan 2
Kaynak: tgrthaber.com
Uzun yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nde Sultan II.
Long said that Sultan Mehmed II in the Ottoman Empire.
Kaynak: haberler.com
Trabzonlu sultan lodosta, bodoslama kayalara toslama tehlikesini ya atlatacak ya da atlacak.
Trabzon lodosta sultan, or bypassing the risk of collision or crash course atlacak rocks.
Kaynak: fanatik.com.tr
Sultan yaptığı kötülüğün meydana çıkması ile son bir gayret ile kurtulmaya çalışır.
With the emergence in the last effort made ​​by the Sultan tries to get rid of evil.
Kaynak: gazetea24.com
Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında sultan I. Ahmet tarafından İstanbul 'daki tarihî yarımada da, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa 'ya
Kaynak: Sultan Ahmet Camii

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.