Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

şef ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

şef anlamı
is. 1. Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse: İstasyon şefi. Büro şefi. 2. Önder, lider.

Türkçe - İngilizce

şef anlamı
isim
1) chef
2) chief
3) head
4) supervisor
5) guv
6) captain
7) taskmaster
8) principal
9) commander
10) headman
11) headsman
12) top dog
13) gaffer
14) guvnor
15) clerk
sıfat
1) general

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

şef anlamı Fr.chef
1. Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse: § "Tıpkı bir orkestra şefi gibiydi." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, 33. § "Müdürler, şefler, bütün ücretliler Murat'ın önünde eğildiler." -Adalet Ağaoğlu, Üç Beş Kişi, 142. § "İstanbul'da ittihatçıların polis şeflerinden olan büyük dayım da Anadolu'ya geçmiş…" -Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben, 44. § "… ellerini gene koro şefi gibi iki yana açıp ani bir hareketle sesleri ve hareketleri durdurur." -Necip Fazıl Kısakürek, Sabır Taşı, 141. § "İşi büyütürsek, seni reklam şefi diye…"- Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 356. 2. Önder, lider: § "Vallahi siz idealist tahsil gençliğinin gerçek şefi idiniz hocam..." -Reşat Nuri Güntekin, Balıkesir Muhasebecisi, 18. 3. Baş, yönetici durumda bulunan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

şef anlamı
Bir yanı eğri ağaç.

Tekeler *Çine -Aydın

şef eş anlamlısı

lider
is. 1. Önder, şef: "İhtilal partisinin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım." -F. R. Atay. 2. Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse: "Politika kargaşalarına gömülmüş liderler, ufukta bekleyen tehlikeyi göremiyorlardı." -S. Ayverdi. 3. sp. Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı.
önder
is. Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.

"şef" için örnek kullanımlar

Kademe, derece, yükselme, şef ya da müdür olma söz konusu değil.
Stage, grade, promotion, becoming the chef or manager is not present.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Saat 20.00'de şef Erkan Aydın yönetiminde başlayan konser iki saat sürdü.
At 20.00 Erkan Aydin management concert, beginning with the chef took two hours.
Kaynak: medya73.com
Drogba ilk kez 11'de; Burak partneri, Sneijder şef asistan.
11 Drogba for the first time, John's partner, Sneijder chief assistant.
Kaynak: fotomac.com.tr
Koro şefi Lyubomira Aleksandrova, koro şef yardımcısı Mahir Seyrek ve ışık Mustafa Eski'ye ait.
Aleksandrova Lyubomira choir director, choir oldest group of deputy chief Mustafa Maher sparse and light.
Kaynak: haberler.com
Ratu, Fiji liler tarafından kullanılan ve şef anlamına gelen bir soyluluk unvanıdır. Erkekler için kullanılan bu unvanın yanı sıra kadın
Kaynak: Ratu
yalnızca kendinden istenen müziği bestelemek değil, aynı zamanda o müziği org ya da klavsen in başındaki besteci-şef taburesinden yönetmekti.
Kaynak: Orkestra şefliği
Miles Dewey Davis III (26 Mayıs 1926 - 28 Eylül 1991), ABD'li caz trompet çisi, şef ve besteci dir. East St. Louis'de orta halli bir
Kaynak: Miles Davis
Bu adın Daçya dilinde kral ya da şef anlamına geldiği sanılmaktadır. En tanınmış Decebalus olan Diuppaneus (M.S. 87 -106 ) daha önce
Kaynak: Decebalus
1945 Şanlıurfa ), halkbilimci , Türk Halk Müziği yorumcusu, şef. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı
Kaynak: Mehmet Özbek

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.