Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

şefkat ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

şefkat, -ti anlamı
is. Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik: "Devleti adaletle, şefkatle, mürüvvetle idare ederdi." -Ö. Seyfettin.

Kişi Adları Sözlüğü

Şefkat anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Kız
Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu.
Cinsiyet: Erkek
Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu.

Türkçe - İngilizce

şefkat anlamı
isim
1) compassion
2) affection
3) kindness
4) tenderness
5) kindliness
6) fondness
7) clemency
8) feeling
9) humaneness
10) loving-kindness

şefkat eş anlamlısı

sevecenlik
is. Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat: "Önce aklını sonra sevecenliğini kullandı, sonra da açıkça barbarlaştı." -R. Mağden.

"şefkat" için örnek kullanımlar

Allah sonsuz şefkat sahibi olan herşeyden haberdar olandır.
Allah is aware of everything that the owner of infinite compassion.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Anne, şefkat demektir.
Mom, is compassion.
Kaynak: hakimiyet.com
Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Filiz Özdem'in kitabı Rüya Bekleyen Adam vicdan, şefkat, namus ve kader üzerine yürek burkan bir roman.
Building Credit, published the book Frank Özdem'in Dream Man Waiting conscience, compassion, honor and destiny of a novel heart-wrenching.
Kaynak: dha.com.tr
Galibiyetten başka bir şey düşünmemeleri çok anlamlıydı bu nedenle taraftarlarımız bu çocuklara daha fazla sarılmalı, daha fazla şefkat göstermeli.
Therefore assume that something else very significant win followers wrap these children more, show more compassion.
Kaynak: haberler.com
Şefkat sözlüklerde “acıyarak ve/veya koruyarak sevme, sevecenlik” olarak tanımlanır. yardım duygularının bulunduğu şefkat çeşitli felsefi
Kaynak: Şefkat
Karuna, Sanskritçe bir kelime olup Batı dillerine genellikle şefkat ya da merhamet olarak çevrilir. Budizm 'de bodhisattva yolunun kilit
Kaynak: Karuna
Bu his, üzüntü , şefkat ve sevgi kavramlarının oluşturduğu karmaşık bir duygudur. Kısaca; "Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna
Kaynak: Acıma
ortaya çıkarmadığı aydınlanmış (mükemmel) bilgeliğe ulaşmak (Prajna ), ayrıca şefkat ve merhametten uzak sonsuz yaşamı sınırsızca geliştirmektir.
Kaynak: Buda
Kadir Savun, kocaman bir şefkat ve dostluktu. Herkesin derdine koşturur, üzgün, kederli arkadaşlarını güldürebilmek için hep soytarıyı
Kaynak: Kadir Savun
Besmelede Allah'ın şefkat ve affedici sıfatını vurgulayan iki isim olmasından dolayı müşriklere affın ve şefkatin söz konusu olmamasıdır.
Kaynak: Tevbe Suresi
Çok hareketlilerdir, atlamayı severler, yeterince ilgi ve şefkat görmezse bunu zorla elde etmeyi iyi bilirler. Ankara kedisi saf ve doğal
Kaynak: Ankara kedisi
Maitri, arkadaşlık anlamına gelen mitra (Pāli: mitta) kelimesiyle aynı köktendir, ve evrensel sevgi, şefkat şeklinde çevrilebilmektedir.
Kaynak: Maitreya
Bu kitapta dosdoğru hayvan refahı öğretilirken, aynı zamanda şefkat, sevgi ve saygının insan tedavisindeki önemi vurgulanmaktadır.
Kaynak: Siyah İnci
İlk adı "yardım etmek, desteklemek, şefkat göstermek" gibi anlamlar taşır. Karakteri animede Japonca seslendiren kişi ise Sayaka Ohara .
Kaynak: Yūko Ichihara

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.