Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

şifre ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

şifre anlamı
is. (şi'fre) 1. Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod: "İstanbul mümessilliği şifresiyle Mustafa Kemal Paşa'ya bekledikleri malumatı iletmiştim." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam.

Türkçe - İngilizce

şifre anlamı
isim
1) password
2) code
3) cipher
4) cypher
5) code word
6) key word

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

şifre anlamı Fr.chiffre
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü: § "Serkâtip Pesimanof şifreli olmak üzere gelen telgrafın sûret-i hâllini okur ki tercümesi şundan ibarettir..." -Ahmet Midhat Efendi, Kafkas, 60. § "Bütün şifreleri ezberlemek zorunda mıyım?" -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 114. § "Ben bundan dokuz yıl önce Türk mantığını bulmuş ve Millî Tetedburlar'ın üçüncü sayısında yayımladığım -Eski Türklerde Toplumsal Örgüt ve Mantıklı Sınıflandırmalar Arasında Paralellik-adlı yazıda bu mantığın şifre anahtarını kısaca ortaya koymuştum." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 93. § "Mareşal düşmanımızın oğluna mı emniyet ediyorsunuz bu şifreyi." -Reşat Nuri Güntekin, Tanrı Dağı Ziyafeti, 159. § "Şifresi çözüldükçe değeri ve tesiri artan yazılardı." -Peyami Safa, TSM, 164. § "Şifrenin çözülmüş şekli elime geçti." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 128. § "İsmet Paşa da Ankara'ya bir şifre teli çekip kara listedekilerin 150'ye çıkarılmasını istiyor." -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 243. § "Kırk sekiz saat sonra şifreyle azlim geldi." -Nazım Hikmet Ran, Kan Konuşmaz, 17.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

şifre anlamı
Şive

Uşak

şifre eş anlamlısı

kod
is. 1. Harf. 2. Şifre.

"şifre" için örnek kullanımlar

Ayrıca uygulamaların erişimini kısıtlayan şifre sistemleri de bulunuyor.
In addition, applications that restrict access to the password systems are also available.
Kaynak: haber7.com
Ekrana şifre koyuyorsunuz ve kombinasyonu bilmeyenler asla içine bakamıyor.
You put the password into the screen, and the combination can not look at those who do not never.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Japan Science,and Technology,JST,parola,şifre,password Parola işte böyle korunur!
Japan Science, and Technology, JST, password, password, password password protected like that!
Kaynak: veteknoloji.com
Doğru şifre girilmezse, okunamaz hale getirilmiş veriye ulaşmak mümkün olmuyor.
The correct password is not entered, it is not possible to reach the data was made ​​unreadable.
Kaynak: chip.com.tr
Deşifre, kriptoloji biliminde şifre işleminin geriye alınarak asıl veriye tekrar ulaşılması işlemi. Kelime kökü fransızca "Déchiffrer"
Kaynak: Deşifre
Genellikle değişmeyen, nadiren değişen şifre ye sabit şifre denir. Bu şifreler için zayıf kimlik doğrulama yöntemi tanımlaması da yapılır
Kaynak: Sabit şifre
Tek kullanımlık şifre nin (OTP- One Time Password) amacı erişimi kısıtlanmış kaynaklara yetkisiz erişimi daha da zor hale getirmektir.
Kaynak: Tek kullanımlık şifre
Açık anahtarlı şifreleme, şifre ve deşifre işlemleri için farklı anahtarların kullanıldığı bir şifreleme sistemidir. Haberleşen
Kaynak: Açık anahtarlı şifreleme
Kriptografi de çalışma kipleri, bir blok şifre nin tek bir anahtar altında güvenli bir şekilde tekrarlı kullanımına olanak veren
Kaynak: Blok şifre çalışma kipleri
Enigma; II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifre lenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir
Kaynak: Enigma makinesi
Kriptoloji de dizi şifresi, şifrelenecek açık metnin içeriğindeki basamakların bir sözderastlantısal şifre basamak dizisiyle (anahtar
Kaynak: Dizi şifresi
Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda
Kaynak: Kriptoloji
Bir organizma nın kromozom larında bulunan genetik şifre lerin tamamını simgeler. Canlıların en temel birimi olan hücre de fizikokimyasal
Kaynak: Genom
Bletchley Park, Milton Keynes - İngiltere 'de Bletchley kasabasındadır. II. Dünya Savaşı boyunca, Birleşik Krallık şifre çözücüleri
Kaynak: Bletchley Park
Kriptografi k yöntemlerden, hem şifre leme hem de deşifre leme işlemi için aynı anahtarı kullanan kriptosistem lere verilen isimdir.
Kaynak: Gizli anahtarlı şifreleme
Poul-Henning Kamp (genellikle PHK olarak bilinir), Danimarkalı FreeBSD geliştiricisidir. MD5 şifre algoritmasında en çok emeği
Kaynak: Poul-Henning Kamp
Poe, toplumun şifre li yazılara olan ilgisini 1840'ta fark etmişti ve okuyucularından, şifre çözme konusunda kendisini sınamalarını
Kaynak: Altın Böcek
Sözcük, İngilizce password (şifre) ve fishing (balık avlamak) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş phishing ifadesinin Türkçe
Kaynak: Yemleme
tekrarlanan bileşke şifre kullanılarak birden çok raund da gerçekleşir, ve her raundda ana anahtar dan üretilmiş farklı bir alt anahtar kullanılır.
Kaynak: Blok şifreleme

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.