Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tamlama ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

tamlama anlamı İng. determinative group Osm. terkip Alm. determinative Gruppe, determinative Wortfüge Fr. groupe déterminatif
(Derleme., takım) Bir adın anlamının Tam belirtilmesi için, bir başka addan, adıldan ya da sıfattan yardım görmesi: Evin kapısı, sokak kedisi, demir köprü, bankanın açılış töreninin ertelenmesi, senin evin, onun evi, bizim evimiz, kendi evin, beyaz ev, karlı dağlar vb.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

tamlama anlamı
Bkz. İsim ve Sıfat Takımı.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

tamlama anlamı İng. determinative group Osm. Terkîb Alm. Zusammensetzung, Kompositium Fr. groupe déterminatif, syntagme déterminatif
Bir adın anlamının Tam olarak belirlenebilmesi için, o adın tamlayan görevindeki bir ad veya ad soylu sıfat, zamir gibi başka bir kelime ile tamamlanması; bir tamlayanla bir tamlananın oluşturduğu kelime grubu: İçeriye berrak kış günü ışığı, yol bulmuş bir su gibi aktı (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri: Şeytan Minaresi, s. 106). Anaların anası, anaların anası senin gibi var mı ki? (Yaşar Kemal, Ortadirek s. 273). Aptallığın üniforma giymesi de ne tuhaf? (Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 221). Birkaç bin kişilik, büyücek bir çete çarpışmasını siz zafer mi sayıyorsunuz? (Kemal Tahir, göst. e., s.334). || Yolcu için gecenin karanlığı şimşeğin bir lahzalık aydınlığından sonra daha tahammül edilmez olur (S. Ayverdi, Yusufcuk, s. 10). Gidenin yerine benzerini getirmek gayreti, işte insanların tesellisi dir. (S. Ayverdi. göst. e., s. 51) vb.

Güncel Türkçe Sözlük

tamlama anlamı
is. db. 1. Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi. 2. Tamamlama.

Türkçe - İngilizce

tamlama anlamı
sıfat
1) subordinative
isim
1) subordinative conjuction

tamlama eş anlamlısı

tamamlama
is. Tamamlamak işi, itmam: "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor." -N. Cumalı.

"tamlama" için örnek kullanımlar

Müşterilerden 'para tamlama ve bozma komisyonu' adı altında ücret alınmaya başladı.
Customers 'money and ruining the commission phrase' under the name began to be taken charge.
Kaynak: sabah.com.tr
Bankalar işi bozuk para getiren müşteriden 'para tamlama ve bozma komisyonu' adı altında ücret almaya kadar vardırdı.
Banks that coin business customers 'money and ruining the commission phrase' in the name so far as to take charge.
Kaynak: takvim.com.tr
Dil bilgisinde, "-ın", "-un" gibi eklerin geldiği "tamlayan" ve "tamlanan" kavramlarının dil bilgisi kuralına tamlama denir. Kitab ın
Kaynak: Tamlama
Bediüzzaman, açılımı Bedî + zaman şeklinde olan ve "çağın hayret uyrandırıcı şahsiyeti" anlamında kullanılan bir tamlama. Bediüzzaman
Kaynak: Bediüzzaman
Neturei Karta, Aramice Şehrin muhafızları anlamına gelen bir tamlama olup; siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaatidir.
Kaynak: Neturei Karta
Kavramsal sözlük, dilin sözcüklerini, tamlama larını ve bunların tanımlarını içeren sözlük türüdür. Normal bir sözlükten farklı olarak ise
Kaynak: Kavramsal sözlük
bilgi~"Halk bilimi", Arapça kökenli bir sözcük olan halk ve Türkçe bilim sözcüklerinin bir tamlama oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Folklor
Tümleç (dilbilgisi), eylemin anlamını tümleyen ve herhangi bir ad durumunda bulunan ad veya tamlama. Tümleme (bilgisayar bilmi), ikili
Kaynak: Tümleme
Yer ismi (toponim, bak. toponimi ) olarak da tek başına ya da tamlama halinde yaygın şekilde kullanılır. Etimolojisi: Sözcüğün kökeni Eski
Kaynak: Liman (doğal oluşum)
Bu tamlama ise, kainatın özü anlamında kullanılmaktadır. Tasavvufi anlamı olan bu terime göre, insan kainatın özüdür, kainatta ne varsa,
Kaynak: Zübde-i alem
Türk dillerinde bu ses tamlama eki olan +ıñ/+nıñ ekinde ve belirli sözcüklerde bulunur. Bu sözcüklere birkaç örnek aşağıdaki başlıklarda
Kaynak: Genizcil n sesi
Bu tamlama Farsça tamlama mantığına göre oluşturulmuştur. Farsça tamlama mantığı Hint-Avrupa tamlama mantığı örneği olarak Türk diline
Kaynak: Evlad-ı Fatihan
Tamlama Zamirleri: Eski Latince'de, tamlama zamirleri eserlerde sıkça ekullanılan kavramlardan biridir. Ancak birbirleriyle tutarsızlık
Kaynak: Eski Latince
Edebiyatının nazım şekillerini kullanmakla beraber Arapça ve Farsça tamlama kullanılmadan aruz vezniyle hemen hemen Öztürkçe şiirler yazdılar.
Kaynak: Edirneli Nazmi
İlgi ekleri (tamlama ekleri) : "ın, in, un, ün" biçimindedir. Belirtili isim tamlaması kurar. kapı—n—ın kol—u , müdür—ün, oda—sı
Kaynak: Ek (Türkçe dilbilgisi)
Şairin ilk şiirlerinin Edip Cansever etkisinde olduğu ve bu şiirlerde, benzeşme, niteleme, tamlama bolluğu, aşırı soyutlamalar ve dil
Kaynak: Ali Yüce

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.