Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tarikat ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

tarikat anlamı İng. Order Alm. Orden Fr. ordere réligieux
Bir din içinde tasavvufa, gizemciliğe dayanan, inançta ve kimi ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrıya ulaşma, yollarından herbiri: Mevlevî tarikatı, Sen Jan tarikatı gibi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

tarikat anlamı
Tasavvufa dayalı ve kimisi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimisi de şeriatın pek sert ve bencil yargılarını yumuşatmak gerekçesiyle oluşan türlü İslâm öğretilerine verilen ad (Bektaşî tarikatı, Mevlevî tarikatı gibi).

Güncel Türkçe Sözlük

tarikat anlamı
is. (tari:kat) din b. Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri: Mevlevi tarikatı. Bektaşi tarikatı.

Türkçe - İngilizce

tarikat anlamı
isim
1) sect
2) cult
3) order
4) religious order
5) denomination
6) religion

"tarikat" için örnek kullanımlar

Apple'ın gizli bir tarikat olduğuna dair hikayeler anlatmaktan hoşlananlar ise, bu durumu biraz farklı yorumluyorlar.
Who like to tell stories about a secret that Apple is a cult, it is interpreted in a slightly different situation.
Kaynak: chip.com.tr
1000'li yılların ikinci yarısında doğan Katolik tarikat, 17'nci yüzyılda etkisini kaybetse de tarihin bazı dönemlerinde bağımsız bir devlet statüsü elde ederek, güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmayı bildi.
Born in the second half of the year 1000 the Catholic religious order, the effect of the 17th century lost its status by obtaining an independent state in some periods of history, reported to have a strong army and navy.
Kaynak: dunya.bugun.com.tr
Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikat larının birleşiminden doğan Muhammedi Tasavvuf un bir koludur. Peygamber inin
Kaynak: Galibi Tarikatı
Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca : جراحى | dil ar) bir İslâm tarikat ı, Halvetîyye 'nin kolu olan Ramazânîyye 'nin alt şubesi.
Kaynak: Cerrahilik
Pir, (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf . Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem taşır.
Kaynak: Pir
Galip Hasan Kuşçuoğlu, Galibi tarikat ı 'nın pir i. Ömer ibn Hattab , Ali , Ali Kuşçu 'nun soyundandır. Hayatı: 1919 yılında Çorum 'da
Kaynak: Galip Hasan Kuşçuoğlu
Mungiki, 2002 yılında Kenya hükümeti tarafından faaliyetleri yasaklanan tarikat . Tarikat, 1950'li yılların Mau Mau isyanı ndan
Kaynak: Mungiki
Şeyh, tasavvuf ta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıf tır. Aynı zamanda Arap kültür ünde üst düzey
Kaynak: Şeyh
Derviş, bir tarikat a ve şeyh e bağlı olan mürid , sûfi yâne bir hayat yaşayan kişi . Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman
Kaynak: Derviş
Zaviyeler tekke ler gibi tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü, daha çok kırsal alanlarda kurulan ve farklı işlevleri olan yapılardır.
Kaynak: Zaviye (din)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.