Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tasvir ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

tasvir anlamı
Gölge oyununun renkli, figürlerine verilen ad. Özellikle deve derisinden yapılanı iyi olur, ancak dana, manda, sığır derisinden de yapılır.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

tasvir anlamı
Karagöz oyunu figürüne verilen ad.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

tasvir anlamı
bakınız» suret.

Güncel Türkçe Sözlük

tasvir anlamı
is. 1. Betimleme: "Bu, Salihli sokaklarında tasvire sığmaz bir kargaşalık ve vaveyla idi." -M. Ş. Esendal. 2. ed. Betim. 3. hlk. Resim.

Kişi Adları Sözlüğü

Tasvir anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Kız
1. Resim, figür. 2. Yazıyla anlatma, betimleme.

Türkçe - İngilizce

tasvir anlamı
isim
1) depiction
2) description
3) portrayal
4) picture
5) portrait
6) portraiture
7) version
8) pen-portrait

tasvir eş anlamlısı

betim
is. 1. Betimleme işi, betimleme. 2. ed. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir.
betimleme
is. Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir: "Nedir ki, o şiirlerde betimleme ya da öykü ögeleri ağır basar." -N. Cumalı.
resim
is. 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: "Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı." -T. Buğra. 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: "Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı." -O. S. Orhon. 3. Fotoğraf: "Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı." -A. Gündüz. 4. huk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: "Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider." -Y. K. Karaosmanoğlu. 5. Tören.

"tasvir" için örnek kullanımlar

fakat alışılagelmiş Akdeniz bölgesi haricindeki alanları tasvir ediyordu.
but it was depicted in areas other than the traditional Mediterranean region.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Koleksiyonda ayrıca, Filistin ve İstanbul'u tasvir eden bir çok gravür, 18.
The collection also many engravings depicting Palestine and Constantinople in the 18th
Kaynak: sabah.com.tr
Talimi dansı Sakız halkının korsanlara karşı mücadelelerini tasvir eder.
Depicts the struggle of the people of Chios dance practice against the pirates.
Kaynak: haber.stargazete.com
İnsan betimi kendi içerisinde ikiye ayrılır; İç tasvir (ruhsal tasvir) ve dış tasvir (fiziksel tasvir) olmak üzre. İç (Ruhsal) Tasvir
Kaynak: Betimleme
Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvir lerle bir perdede oynatılan gölge oyunu dur. Karagöz
Kaynak: Karagöz ve Hacivat
Lucifer, Hıristiyan inanışında genellikle şeytan ı tasvir etmek için kullanılan isimdir. Ayrıca şeytanın oğlu olarak da bilinir.
Kaynak: Lucifer
Everybody Draw Mohammed Day (Türkçe tercümesi: "Herkes Muhammed'i Çiziyor Günü"), İslam peygamberi Muhammed 'i tasvir ederek çizenleri
Kaynak: Everybody Draw Mohammed Day
Hezekiel kitabı nda mimari olarak tasvir edilen tapınaktır. Hezekiel burası için, ebedi mabet ve Kudüs 'te bulunan Tapınak Tepesi 'ndeki
Kaynak: Üçüncü Tapınak
bunlardan birinde Avrupa 'yı Girit Adası'na getiren boğa olarak tasvir edilirken, diğer hikâyede Herkül'ün 12 görevi içerisinde yer alan
Kaynak: Girit Boğası
Hayali Nevzat Çiftçi, Karagöz ve Hacivat ustası, tasvir ve kukla yapım ustası. Bursa ve yurt çapında Karagöz üstüne yaptığı çalışmalarla
Kaynak: Hayali Nevzat Çiftçi
Wadjet ya da Buto Aşağı Mısır a ait bir tanrıça olup, papirüs lerin ve firavunların koruyucusudur. Kobra şeklinde tasvir edilir ve
Kaynak: Wadjet
Aslan başlı veya bir aslan olarak tasvir edilir. Bir zamanlar Bastet 'le özdeleştirilirdi. Bir efsaneye göre Sekhmet Ra'nın emri üzerine
Kaynak: Sekhmet
Taslak genel olarak daha bitmemiş bir işin planlamasının yapıldığı hali tasvir eder. Bir resim veya yazı için eskiz gibi
Kaynak: Taslak
Siyer-i Nebi, İslam peygamber i Muhammed 'in hayatını destanî bir şekilde tasvir bir eser olup, Kahire 'de, Memlük sultanı Berkok 'un
Kaynak: Siyer-i Nebi
Koç kafalı olarak tasvir edilir. Letopolis şehri onun için kurulmuştur. İyi insanların gittiğine inanılan dünyanın (Aaru ) dışında kalan
Kaynak: Aken (mitoloji)
Heykelde tasvir edilen kişi Musa peygamberdir. İnsan üstü boyutta ve oturan adam şeklinde tasarlanan heykelin sağında ve solunda, dışa
Kaynak: Musa'nın Hükmü
Hygieia çeşmesi, ana kaidesinde sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia 'yı tasvir eden heykelin bulunduğu, Hamburg'da eski belediye binası
Kaynak: Hygieia çeşmesi
Resmin üzerinde bir tasvir bulunmaktadır ve bilinmeyen bir Hint sanatçı tarafından güldürü yazısı da yazılmıştır. Dürer karşısına bir
Kaynak: Gergedan (gravür)
"Hayalî" Şinasi Çelikkol, Bursalı Karagöz Ustası, tasvir yapımcısı. 1983 -1994 yılları arasında yardaklık yapan Çelikkol, Metin Özlen ,
Kaynak: Şinasi Çelikkol
Osmanlı lar'da resim için “nakış” ya da “tasvir” tabirleri kullanılırken minyatür sanatçıları için de ressam anlamında nakkaş ya da
Kaynak: Osmanlı nakış sanatı
Jediizm, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde tasvir edilen Jedi karakterinin felsefi ve manevi düşüncelerine dayalı olarak oluşmuş
Kaynak: Jediizm

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.