Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

teknik ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

teknik anlamı İng. technique, technical Fr.technique
1- Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol. 2- Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

teknik anlamı İng. technics Alm. Technik Fr. technique tekhne
(Yun. tekhne - kılgısal yapabilme gücü) 1- İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2- Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. (Günümüzdeki anlamı budur.) Bilimin amacının bilgi olmasına karşılık, tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir. 3- Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi (düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.).

Güncel Türkçe Sözlük

teknik, -ği anlamı
is. 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. 2. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: Yurdumuz teknik gelişme yolundadır. 3. sf. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: Teknik okul. 4. Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum." -H. E. Adıvar.

Türkçe - İngilizce

teknik anlamı
sıfat
1) technical
2) technic
isim
1) technique
2) technic
3) technics
4) science
5) mechanism
6) practice
7) wrinkle
8) style

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

teknik anlamı Fr.technique
1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi:"Fen tekniği başka, sanat tekniği başka." -Peyami Safa, Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 12. § "Teknik malumatı ona büyük bir nüfuz ve salahiyet kazandırıyor." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. XI, 228. § "Zazalar şehirlerde yerleşince, şehirlere mahsus teknikleri öğrenmekte de büyük biri istidat gösterirler." -Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 27. § "Teknik olanaklar varsa…" -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar-Çok Uzak Fazla Yakın, 433. § "Zamanımızda ilmî, modern, teknik Hümanite'lerden de söz edilmektedir." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 97. 2. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama:"Dünyanın en dindar milleti Amerikalılar, dünyanın en zengin milleti Ruslarla ilim, teknik ve endüstri sahasında yarış hâlindedir." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 18. 3. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: § "Teknik malumatı ona büyük bir nüfuz ve salahiyet kazandırıyor." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. XI, 228. 4. Yol, beceri, yöntem: § "İsyanın tekniğidir." -Peyami Safa, Yalnızız, 118. § "Başka tabirle insanları tekniklerinin hâlleriyle..." -Ziya Gökalp‘ın Neşredilmemiş Yedi Eseri ve Aile Mektupları, 65. § "Medeniyet, usulle yapılan ve taklit vasıtasıyla bir millete geçen mefhumların ve tekniklerin mecmuudur." -Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 28. § "Arkasından çeşitli silahlı kuvvetlere mensup subayların anti-gerilla bastırma tekniklerine göre yetiştirilmeleri evresi!" -Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 28. 5. Teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan:"Geçen asrın sonuna kadar, dört beş yüzyıl süren bu tabiatçı düşüncenin, bazı ruhçulardan ve din felsefecilerinden gelen mukavemetlere rağmen nasıl muzaffer olduğunu ve teknik mucizelerini verdiğini görüyoruz." -Peyami Safa, Yalnızız, 201. § "Bu şehrin eldeki planlarına göre elektrik tertibatını uzaktan hazırlayan herhangi bir teknik çalışma gibi." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 322.

teknik eş anlamlısı

beceri
is. 1. Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. 2. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. 3. sp. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.
yol
is. 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı." -Ç. Altan. 3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu." -Ö. Seyfettin. 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer: Su yolu. Sel yolu. 5. Yolculuk: Yola çıkmak. Yoldan kalmak. 6. Gidiş çabukluğu, hız: Bu vapurun yolu az. 7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: "Celal Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür." -H. Taner. 8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik: Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur. 9. Kumaşta bulunan çizgi. 10. Kez, defa. 11. mec. Gaye, uğur, maksat: Bu yolda çok emek harcandı. 12. mec. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem: Bu işi yapmanın bir yolu vardır.
yöntem
is. 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika: "Belki o da bir usandırma yöntemi kullanıyordu." -A. Kulin. 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

"teknik" için örnek kullanımlar

Dünyaca ünlü teknik adamı, Kayserili yöneticiler çiçeklerle karşıladı.
The world-famous technical man, Kayseri managers welcomed with flowers.
Kaynak: fanatik.com.tr
AMK'nın haberine göre, birçok teknik adamın ismi geçmişti sezon başında.
AMK'nın, according to the beginning of the season had a lot of technical man's name.
Kaynak: tr.eurosport.com
Bu karşılaşmanın teknik direktör Aykut Kocaman açısından da anlamı büyük.
This match means a lot in terms of coach Aykut big.
Kaynak: beyazgazete.com
Fildişi teknik direktörü Gambiya maçı için beş futbolcuyu daha aday kadroya dahil etmedi.
To match the coach of Ivory Gambia footballer than five candidates did not include staff.
Kaynak: spor.haber7.com
Teknik üniversite (ya da bazen teknoloji enstitüsü veya politeknik), daha çok çeşitli teknik konular hakkında eğitim, öğretim ve araştırma
Kaynak: Teknik üniversite
Teknik resim, mühendis ler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması açısından büyük öneme sahip teknik bir alfabedir.
Kaynak: Teknik resim
Bilim ve Teknik, TÜBİTAK 'ın Ekim 1967'den beri yayımlanan aylık popüler bilim ve teknik dergisidir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Kaynak: Bilim ve Teknik
Teknik death metal, ileri düzeyde teknik müzisyenliğin kullanıldığı, normal düzeyde melodik öğeler barındıran death metal alt türlerinden
Kaynak: Teknik death metal
profesyonel tüm sporcuların, zaman , mekan , donanım , teknik , taktik gibi değişkenleride göz önüne alarak yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür.
Kaynak: Antrenör
Teknik Eğitim Fakültesi, teknik Öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında teknik öğretmen
Kaynak: Teknik Eğitim Fakültesi

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.