Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

terbi ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

terbi anlamı
(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin her beytine ikişer dize katma.

Güncel Türkçe Sözlük

terbi anlamı
is. (terbi:) gök b. esk. 1. Dördün. 2. ed. Dörtleme.

terbi eş anlamlısı

dördün
is. gök b. Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.
dörtleme
is. 1. Dörtlemek işi. 2. ed. Bir gazelin her beytinin başına iki dize eklenerek yapılan nazım biçimi, terbi. 3. hlk. Tarlayı dört kez sürme.

"terbi" için örnek kullanımlar

Bendlerden kurulu nazım biçimlerine (murabba , muhammes , müseddes , müsebba , müsemmem , mütessa , muaşşer , terbi , tahmis , taşdir ,
Kaynak: Musammat

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.