Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

teşekkül ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

teşekkül anlamı
kuruluş.

Güncel Türkçe Sözlük

teşekkül anlamı
is. 1. Belli bir varlık ve biçim kazanma. 2. Kurulma. 3. Örgüt: "Burada sözü geçen bu üç teşekkül hakkında bir açıklama yapmak isterim." -Y. K. Karaosmanoğlu.

Türkçe - İngilizce

teşekkül anlamı
formed

teşekkül eş anlamlısı

örgüt
is. 1. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat: "Örgütteki dosyası da çoktan dürülmüştü." -T. Buğra. 2. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.

"teşekkül" için örnek kullanımlar

Öyle güzel bir örnek teşekkül etti ki BATE maçında 10 kişi kalmamıza rağmen 11'e 11 oynamışız gibi oldu.
It has formed a good example for us to stay 10 people in spite of the match BATE played was like 11 to 11.
Kaynak: sporx.com
mesleki teşekkül, oda, dernek ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.
professional organization, chambers, associations and citizens crowded with some of the representatives of non-governmental organizations participated in the community.
Kaynak: haberler.com
amacıyla teşekkül oluşturmak ve vahim nitelikte silah bulundurmak suçlarından, 11 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açılmıştır.
Kaynak: Sedat Edip Bucak
1916'da Tunceli vilayeti teşekkül edilince Tunceli'nin ilçesi durumuna gelen Pertek, 1937 yılında diğer ilçelerle birlikte Elazığ 'dan
Kaynak: Pertek
Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Doğada dayk , silis ve batolit ler halinde bulunabilir. Yollarda parke ve bordür
Kaynak: Granit
Karpat Dağlarının meydana gelişi hakkında tahmin yapan araştırmacılar, dağların Alp Dağları ndan daha önce teşekkül etmiş olabileceğini
Kaynak: Karpatlar
Ivan bu yüzden kendine ihanet ettiği gerekçesiyle 1582 yılında oğlunu öldürdü. 1550 'de sivil ve ruhani büyüklerden teşekkül eden bir
Kaynak: IV. İvan (Rusya)
Delta halinde denize döküldüğü yerde birçok küçük kıyı set gölü teşekkül etmiştir. Irmağın kolları ile birlikte suladığı Po Ovası, İtalya
Kaynak: Po Nehri
adlandırması ile de Gurakānī olarak bilinen Babür İmparatorluğu 'nu kurmuş ve Hindistan'da Türkler için ilk defa bir hakimiyet alanı teşekkül etmiştir.
Kaynak: Babür
Banknotun, altın , gümüş , döviz gibi menkul kıymetlerden teşekkül eden bir karşılığı bulunmayabilir. Eskiyen para tedavülden çekilerek
Kaynak: Banknot
Anevrizmalar, aort damarı gibi çok geniş damarlarda oluşabildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da teşekkül ederler. Ana atardamarda
Kaynak: Anevrizma
Partizan, yabancı bir güç veya bir ordu işgali veya idaresi altında bulunan bir bölgenin kontrolüne direnmek için teşekkül etmiş düzensiz
Kaynak: Partizan (silahlı kuvvetler)
Devamlı soğuk olan bölgelerde karın üst üste yığılması, kardan bir dağ ve sonra da bir buz katmanı teşekkül ettirir. Bu katman zamanla
Kaynak: Buzdağı
Fatih Kanunnamanesi, üç kısımdan teşekkül etmekteydi. Birinci kısım, devlet ileri gelenlerinin teşrifattaki yerlerine, padişah a kimlerin
Kaynak: Fatih Kanunnamesi
ihale iptal edildi Bank Ekspres davasında, 'Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlamalarından 6 ay
Kaynak: Korkmaz Yiğit
Okuyucu ve basın içinden seçimle gelen üyeler ile medya kuruluşlarının temsilcilerinden teşekkül eden bir Yüksek Kurulu bulunmaktadır.
Kaynak: Basın Konseyi
Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından seçilen 33 üyeden teşekkül eden Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatarları 'nın haklarını, Ukrayna
Kaynak: Kırım Tatar Millî Meclisi
25.06.1963 tarih ve 782 sayılı yazıları ile mezkur köyde belediyenin fiilen teşekkül ettiği, Tavşanlı Özel İdare Müdürlüğü'ne bildirilmiş,
Kaynak: Tunçbilek, Tavşanlı
Örgüt , ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.
Kaynak: Örgüt (anlam ayrımı)
O devirde Maveraünnehir Türkistan'ın içinde yer alıyor olsa da halkının çoğu İranî bir millet olan Soğdlar 'dan teşekkül etmekteydi fakat
Kaynak: Müslümanların Maveraünnehri fethi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.