Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

teşvik etmek ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

teşvik etmek anlamı
1) isteklendirmek, özendirmek: "Kasketi yıpranmış bir ihtiyar proGramı övüyor, halkı teşvik ediyordu." -H. E. Adıvar. 2) mec. bir kimseyi kötü bir iş yapması için kandırmak, kışkırtmak.

Türkçe - İngilizce

teşvik etmek anlamı
fiil
1) encourage
2) stimulate
3) foster
4) urge
5) goad
6) spark
7) instigate
8) cheer
9) embolden
10) egg
11) induce
12) incite
13) prompt
14) give a fillip to
15) fillip
16) spur
17) abet
18) ginger up
19) set on
20) inspirit
21) cheer on
22) countenance
23) put a premium on
24) tickle up
25) stir up
26) spoonfeed
27) sharpen
28) revitalize
29) prod
30) egg on
31) goad on
32) ginger
33) draw
34) put on his mettle
isim
1) give countenance to
2) lend countenance to
3) spur on
4) keep in countenance
kelime öbeği
1) lend wings to

teşvik etmek eş anlamlısı

isteklendirmek
(-i) Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek, motive etmek.
kışkırtmak
(-i) 1. Kümes hayvanlarını ürkütüp kaçırmak. 2. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek.
özendirmek
(-i, -e) Özenmesini sağlamak, teşvik etmek.

"teşvik etmek" için örnek kullanımlar

Demiryolları personelini emekliliğe teşvik etmek için, fazla emekli ikramiyesi ödenecek.
Railways to encourage staff to retirement, retirement pension to be paid more.
Kaynak: sabah.com.tr
KOBİ'lerimize her zaman daha esnek ve iyi şartlarda anlaşmalar sunmak, onları yatırım kararlarında teşvik etmek istiyoruz.
Agreements more flexible and in good condition at all times to provide SME, they want to encourage investment decisions.
Kaynak: iskenderunhaber.com
Rekabet hukuku uygulamaları aynı zamanda yerli ve yabancı girişimcileri yatırımda bulunmaya teşvik etmek için iyi bir araçtır.
Application of competition law as well as to local and foreign entrepreneurs encouraged to invest in a good tool.
Kaynak: haberler.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşların bisiklet kullanımına teşvik etmek için bisiklet yollarını yaygınlaştıracak adımlar atıyor.
Ministry of Environment and Urban Development, the citizens taking steps to disseminate cycling routes to encourage bicycle use.
Kaynak: sabah.com.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.