Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tezahür ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

tezahür anlamı
is. (teza:hür) esk. 1. Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma: "Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır." -S. F. Abasıyanık. 2. Belirti: "Bu hasretin garip tezahürleri de vardı." -P. Safa.

Türkçe - İngilizce

tezahür anlamı
manifest

tezahür eş anlamlısı

belirti
is. 1. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Tuhaf! Çocukların yüzünde zerre kadar utanma belirtisi yok." -A. Ümit. 2. tıp Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.
oluşma
is. Oluşmak işi, teşekkül: "İnsan içinde olumsuz duyguların oluşmasını önlemeli." -H. Taner.

"tezahür" için örnek kullanımlar

Maya, Hinduizm 'de kullanılan bir terim olup, tezahür etmiş alem denilen, insanın yaşadığı fiziksel alemin bir hayal, bir aldanmadan
Kaynak: Maya (din)
Evren ilk tezahür ettiğinde evrendeki ilk canlı varlık olan Brahma tarafından Orijinal Yoga Sistemi bilgileri de aktarılmıştır.
Kaynak: Orijinal Yoga Sistemi
Yaratıcı düşünme yeni fikriler biçiminde tezahür etmektedir. Yeni fikirler rastlantısal olarak ortaya çıkabildiği gibi, görece sistematik
Kaynak: Yaratıcı düşünme
Epifani (Klasik Yunanca "ἐπιφάνεια", epifaneia, “tezahür olma, çarpıcı bir belirme”) aniden bir şeyin anlamı veya özünü anlamak veya
Kaynak: Epifani (duygu)
(alemde) tezahür etmeden önce, süptil planda ilk madde halinde tezahür eder ki, Batı simyacıları dört unsurun ve tüm minerallerin aslının
Kaynak: İlk madde
Prensip ile tezahür arasındaki ya da tezahür ortamı arasındaki bir bağ gibi açıklanır. Kürsi ise tezahür sürecindeki, prensipten çıkıştaki
Kaynak: Ruh
Johnny Depp'in olağanüstü oyunculuğu ve müzikleriyle,Libertine sanatsal bir şaheser halinde tezahür etmiştir beyaz perdede. Oyuncular
Kaynak: The Libertine (film, 2005)
Düşünme her türden akıl yürütmenin yanısıra, sezme veya düş kurma şeklinde de tezahür edebilmektedir. Düşünceler düşünen tarafından
Kaynak: Düşünme
gereklerine göre işlediği evrende rastlantı diye bir şey yoktur ve dünyada meydana gelen her olay, her hareket, her tezahür mutlaka bir anlam taşır.
Kaynak: Olayların dili (spiritüalizmde)
Bir başka deyişle üç ayrı ilah yoktur; tek bir birimin üç ayrı fonksiyonunu gösteren üç tezahür sözkonusudur. Her ne kadar adı geçen üç
Kaynak: Trimurti
Bunlar, bitkilerden ilaç yapmak, yatırları ziyaret etmek, muska yazmak veya bir ocaklıya görünmek şeklinde tezahür etmektedir.
Kaynak: Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği
Üçüncü gruptakiler buharımsı bedenlere sahiptir, görülmezlerse de, nadiren birkaç saniyeliğine (fantom tarzında) tezahür edebilirler.
Kaynak: Daimon
hava taşıtının tahmini hızını hesapladıktan sonra, taşıtın kendisine değil de uçuş yoluna doğru aynı anda ateş açması şeklinde tezahür eder.
Kaynak: Baraj ateşi
Örneğin Hopi evren anlayışındaki “tezahür etmemiş evren” ile bizim yaşadığımız “tezahür etmiş ya da etmekte olan evren” kavramını bir Batı
Kaynak: Hopiler
Aynı zamanda insanlarla bir süre yaşamış veya insanlara kendisinin tezahür ettiği bir temsilci yollamıştır. Aztek metinlerine göre, ölümün
Kaynak: Tüylü yılan
Bu kavram, siyasi mecraya genel itibariyle olumsuz bir terim olarak tezahür eder. " "Statükocu" kelimesinin atfedildiği kişilere, bu sıfat
Kaynak: Statükocu Yaklaşım
Bu ilk madde, fiziksel planda dört unsur halinde farklılıklar gösterecek halde tezahür etmeden önce, süptil planda tezahür eder ki, kimi
Kaynak: Dört unsur
Maya, insanın yaşadığı "tezahür etmiş âlem" denilen fiziksel âlemin bir hayal, bir aldanmadan (illüzyon) ibaret olduğunu dile getiren
Kaynak: Rüya
Örneğin Orfe, Yunanlılar'a “eski ilahınız Diyonizos yoktur” demek yerine “Diyonizos aslında tezahür etmiş İlahi Kelam'dır ve bu,
Kaynak: Orfe
Hindular, Ganeşa'nın kendisini Hindu peygamberlerine bu şekilde gösterdiğine veya bu şekilde tezahür ettiğine inanır. Tüm Hint Tanrısı
Kaynak: Ganeşa

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.