Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

trigliserit ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

trigliserit anlamı İng. triglyceride
Triaçilgliserol.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

trigliserit anlamı İng. triglyceride
Üç yağ asidinin gliserolle esterleşmiş durumu.

Kimya Terimleri Sözlüğü

trigliserit anlamı İng. triglyceride Alm. triglycerid Fr.triglyceride
Genel formülü CH2(OOCR1)CH(OOR2)CH2(OOR3) olan, hayvan, bitki ve deniz ürünlerinin özütlenmesinden elde edilen, yenilebilir yağların ve monogliseritlerin imalatında kullanılan, yağ asitleri ve gliserolden doğal olarak meydana gelen bir ester.

"trigliserit" için örnek kullanımlar

yağları (trigliserit leri) oluşturan yağ asitlerinden söz ederken ise bunların en az 8 karbonlu olduğu (kaprilik asit gibi) varsayılabilir.
Kaynak: Yağ asidi
Hepatik trigliserit lipaz veya hepatik triasilgliserol lipaz, yaygın adıyla da Hepatik lipaz, karaciğer , adrenal bez ler ve over de, ayrıca
Kaynak: Hepatik lipaz
Yüksek trigliserit içerikli lipoproteinlerin (Şilomikron lar, VLDL , LDL , ve bazı HDL alt gruplarının) normal katabolizma sı için
Kaynak: Apolipoprotein E
Lipoprotein lipaz (LPL; 3.1.1.34), kilomikron ve VLDL lipoprotein lerindeki trigliserit leri bir monoasilgliserol molekülü ve serbest yağ
Kaynak: Lipoprotein lipaz
Pankreatik lipaz, pankreas ın duktal hücreleri tarafından salgılanan, trigliserit moleküllerini hidroliz eden, lipaz türü bir enzim dir
Kaynak: Pankreatik lipaz
Şilomikron lar kolesterol ve trigliserit leri ince bağırsak tan karaciğere taşır. Bu kolesterolün bir kısmı besin yoluyla edinilmiştir,
Kaynak: Kolesterol
Yağ dokusunda trigliserit sentezi için gerekli olan gliserol 3 fosfatın temininde bir takım sorunlarla karşılaşılıyor. Karaciğere has bir
Kaynak: Gliseroneogenez
Lipazlar, çoğu canlıda gıdasal lipitlerin (yani trigliserit lerin) sindirimi, taşınması ve işlenmesinde önemli rol oynarlar.
Kaynak: Lipaz
Öbür yarısı ise trigliserit lerini kaybetmeye devam ederler, sonra taşıdıkları kolesteril ester miktarı trigliserit oranını aşınca
Kaynak: Ara yoğunluklu lipoprotein
LDL'in başlıca işlevi, kolesterol ve trigliserit üreten hücre ve dokulardan bu molekülleri alıp bunlara gereksinimi olan hücre ve
Kaynak: Düşük yoğunluklu lipoprotein
Biyolojik önemi olan lipitler yağ asitleri, nötr lipitler (trigliserit), fosfolipitler , steroitler vb. dir. Lipitler insan ve hayvanların
Kaynak: Lipit
Keza, kanda lipitlerin taşınmasına yarayan lipoproteinler de, temelde trigliserit ve kolesteril esterlerden meydana gelmiş yağ
Kaynak: Kolesteril ester
Glikojen sentezinde fruktozun glukozdan daha iyi bir substrat olduğu ve glikojen yenilenmesinde trigliserit oluşumu üzerinde önceliğe
Kaynak: Fruktoz
ATP sentezinde yakıt olarak başta glukoz ve trigliserit ler kullanılır. Trigliseritlerin bozunumunda gliserol ve yağ asitleri oluşur.
Kaynak: Adenozin trifosfat
Yağ dokusu, yağ ın trigliserit şeklinde depolandığı özelleşmiş bağ doku sudur. Yağ, yoğun besin alımı sırasında birikir, açlık sırasında
Kaynak: Yağ doku
Besi yoluyla alınan trigliserit leri şilomikronlar tarafından yağ , kalp ve kas dokularına taşınırlar. Bu dokuların kılcal damarlarında
Kaynak: Şilomikron
yani kolesteril ester ve trigliserit ler taşıyan bir plazma proteinidir. Fizyoloji k rolü, VLDL veya LDL taneciklerindeki
Kaynak: Kolesteril ester transfer proteini

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.