Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tuğcubaşı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

tuğcubaşı anlamı Osm. Ser-tuğcıyan
Padişah tuğcularının başı.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2016 © Sözce hakları saklıdır.