Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tula ne demek?

 - 3 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

tula anlamı
İp. (Boğaz *Susuz -Kars)

Tarama Sözlüğü

tula anlamı
Sepilenmemiş deri.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

tula anlamı
Yüzülmüş deri.

Belören *Ilgaz, Dikenli, Saray, *Kurşunlu -Çankırı
-Erzurum

tula anlamı
1.Köpek yavrusu 2.Küçük köpek. 3.Köpek ile tazının birleşmesinden doğan yavru.
tula anlamı
Tuzak için kurulan aygıt.

Koyundere *Ahıska -Kars

tula anlamı
Çocuk : Usandım bıktım bu tulalardan.

Hacıilyas *Koyulhisar -Sivas

tula anlamı
Yabancı.

*Ilgaz -Çankırı

tula anlamı
Tembel.

*Ilgaz -Çankırı

tula anlamı
1. Yüz, yanak. 2. Yüzsüz, utanmaz, çekinmeyen.
tula anlamı
Köpek

Arpaçay - Kars

tûla anlamı
Tuğla.
tula anlamı
Tuğla.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.