Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bağlanmak ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bağlanmak anlamı
(-e) 1. Bağlama işine konu olmak: "Ceviz ağacının bir dalına bağlanmış salıncak, hafif hafif kıpırdanıyordu." -O. Pamuk. 2. Sevmek, içten bağlı olmak: "Ona bağlandığım kadar / Hiçbirine bağlanmadım / Sade kadın değil, insan" -O. V. Kanık. 3. Yalnızca belli bir işle uğraşmak. 4. (nsz) Bir şey bir kimseye ayrılmak, tahsis edilmek: "Gülseren Abla yiğit kadın, Yıldırım'ın ölümünden sonra, bağlanan emekli maaşını kabul etmedi." -A. Ümit. 5. Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak, angaje olmak. 6. (nsz) mec. Beklenen şey elde edilmez olmak.

Tarama Sözlüğü

bağlanmak anlamı
1. Kapanmak. 2. Kuşanmak. 3. Şekil verilmek, sonuçlandırılmak.

Türkçe - İngilizce

bağlanmak anlamı
fiil
1) connect
2) attach
3) engage
4) be tied
5) be attached to
6) yoke
7) adhere
8) cling
9) be committed
10) conjoin
11) fasten
12) yoke together
13) be wedded to
14) wed
15) be stuck on
16) lace
17) hold on
18) hitch
19) hang
kelime öbeği
1) have down on

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bağlanmak anlamı
Alay etmek, takılmak, eğlenmek: Bağlananı kimse sevmez.

Akpınar -Ordu

bağlanmak anlamı
Zifaf gecesi iktidarsız olmak.

-Rize ve çevresi

bağlanmak eş anlamlısı

angaje olmak
bağlanmak: "Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti." -A. İlhan.

"bağlanmak" için örnek kullanımlar

Kördüğüm gibi sevmek ve bağlanmak çözülmemecesine sevmek demektir.
Means to love and love to connect, such as deadlock çözülmemecesine.
Kaynak: zaman-online.de
Nefes alabilmek için demir ciğer denilen bir makineye bağlanmak zorunda.
To connect to a machine called iron lung to breathe.
Kaynak: birgun.net
Faaliyette olmak, enerji hattına bağlanmak gibi bir şey.
To operate, something like connect to the power line.
Kaynak: sentezhaber.com
Aişe'nin beyaz örtüsü, bir mızrağa bağlanmak suretiyle, meydana getirildi ve Hz.
Aisha white cloth, by connecting a spear, and the Prophet was created.
Kaynak: hakimiyet.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.