Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

türbe ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

türbe anlamı İng. grave Alm. Grabmal, Grabdenkmal Fr. tombeau
(Mimarlık) İçinde din ve devlet büyüklerinin mezarları bulunan yapı.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

türbe anlamı İng. Mausoleum Alm. Mauseleum Fr. mausolée
İçinde, çoğu kez ünlü kişilerin gömülü bulunduğu yapı, anıtsal sin.

Güncel Türkçe Sözlük

türbe anlamı
is. Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı: "Çekirge'de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim." -A. Haşim.

Türkçe - İngilizce

türbe anlamı
isim
1) tomb
2) shrine
3) mausoleum
4) sepulcher
5) sepulchre

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Türbe anlamı
Sakarya ili, Hendek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Türbe anlamı
Samsun ili, Bafra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"türbe" için örnek kullanımlar

Ziyaretçi akını nedeniyle bir türbe yoğunluğu yaşanan Gürses'in mezarına gelenlerden biri de Bahattin Özdoğan'dı.
Density due to the influx of visitors to the tomb of one of those who came in the tomb of Gürses Özdoğan'dı Bahattin.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Türbe, devlet adamları nın veya din âlim lerinin mezar larının bulunduğu oda şeklindeki binaya verilen addır. de türbe kelimesi kullanılır.
Kaynak: Türbe
Türbe, Samsun ilinin Bafra türbe köyü kızılırmak deltasının yeni delta alanında bulunmakta olup bafra ilçesinin 5 km kuzeyinde
Kaynak: Türbe, Bafra
Mahmutpaşa Türbesi, İstanbul 'da Mahmutpaşa semtinde 15. yüzyılın sonunda inşa edilen türbe . Fatih devri sadrazamlarından Veli Mahmud
Kaynak: Mahmutpaşa Türbesi
Yahya Efendi 'ye büyük sevgi ve saygısı olan II. Selim tarafından, kabrinin üzerine yaptırılan türbe kare bir plan üzerine tek kubbeli
Kaynak: Yahya Efendi Türbesi
Dışardan bakıldığında tek katlı görünen türbe, sandukaların bulunduğu salon ve bunun altında yer alan beşik tonuz lu mezar odasıyla beraber
Kaynak: Yeşil Türbe
Külliye, cami ile birlikte medrese , ibadet , imaret , türbe , kütüphane , hamam , aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane,
Kaynak: Külliye
Hayrettin Çavuş Türbesi, İstanbul ilinin, Üsküdar ilçesinin Ahmediye mahallesinde yer alan türbe. Hayrettin Çavuş Camii 'nin banisi,
Kaynak: Hayrettin Çavuş Türbesi
Hacı Bayram Türbesi, Hacı Bayram Câmii 'nin mihrap duvarına bitişik olan türbe 1429 yılında Hacı Bayram-ı Veli için yapılmıştır.
Kaynak: Hacı Bayram Türbesi
Telli Baba, İstanbul Rumelikavağı 'nda bulunan türbe. Tam olarak kime ait olduğu belli olmayıp, hakkında çeşitli rivayetler olan türbeye
Kaynak: Telli Baba
Aksaray , Selime köyünde bulunan türbe, gerek mimari, gerekse dekoratif yönden erken devir özelliklerini göstermektedir. Türbede taş ve
Kaynak: Selime Sultan Türbesi
Piri Ali Dede Türbesi, Limasol 'da bir türbe . Sahile yakın bir yerde, Leftari Kalesi 'nin güneyindedir. şehirdeki tek türbedir.
Kaynak: Piri Ali Dede Türbesi
Cihangirbey Zaviye ve Türbesi, Mardin 'de bir zaviye ve türbe dir. Kasımiye Medresesi 'nin yakınında bulunmaktadır. 1444-1469 yılları
Kaynak: Cihangirbey Zaviye ve Türbesi
Türbe ve Caber Kalesi, Osmanlı Devleti yıkılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. na göre kale ve türbe Türkiye'nin
Kaynak: Süleyman Şah Türbesi
gömüldüğü bir türbedir. 1840 yılında tamamlanan türbe İstanbul'un Eminönü ilçesi Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer almaktadır.
Kaynak: II. Mahmud Türbesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.