Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bağnazlık ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bağnazlık anlamı İng. fanaticism Osm. taassup
Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bakınız» hoşgörü.

Güncel Türkçe Sözlük

bağnazlık, -ğı anlamı
is. Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, fanatizm, mutaassıplık.

Türkçe - İngilizce

bağnazlık anlamı
isim
1) bigotry
2) fanaticism
3) zealotry
4) illiberality

bağnazlık eş anlamlısı

fanatizm
is. Bağnazlık: "Aile fanatizmi de bir başka bencillik tezahürüdür." -H. Taner.
mutaassıplık
is. Bağnazlık.
taassup
is. Bağnazlık: "Ona mantık ve kıyaslarını yaparken, hissine ve taassubuna kapılmamasını tavsiye edecektim." -Ö. Seyfettin.

"bağnazlık" için örnek kullanımlar

Dindarlık dini darlık, bağnazlık, ötekini tanımamak hiç değildir.
Religiosity, religious strictures, bigotry, not to repudiate the other one.
Kaynak: risaleajans.com
Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, s.134.
Cemal Yildirim, The Theory of Evolution and Bigotry, p.134.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Karadeniz kıyılarında ırkçılık ve bağnazlık aramak, ancak kötü niyetle açıklanabilir.
Racism and bigotry to call the Black Sea coast, but can be explained in bad faith.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
Alevilere dönük ön yargı ve bağnazlık Suriye'deki çatışmayı anlamak açısından elzemdir.
Prejudice and bigotry towards Alevis, it is essential to understand the conflict in Syria.
Kaynak: haber.sol.org.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.