Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uygulamak ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

uygulamak anlamı
bakınız» başvurmak

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

uygulamak anlamı İng. realize Osm. tatbik etmek Alm.realisieren Fr. réaliser
Bir yapıtı, bir tasarıyı sahne üzerinde gerçekleştirmek.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

uygulamak anlamı
tatbîk etmek.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

uygulamak anlamı İng. realize Alm.Realisieren Fr.réaliser
Bir yapıtı, bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek.

Güncel Türkçe Sözlük

uygulamak anlamı
(-i) 1. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: "Nitekim bilge bunu açıkça söylemekle kalmaz, Tamı tamına uygular da." -N. Uygur. 2. (-i, -e) Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek: İki üçgeni birbirine uygulamak.

Türkçe - İngilizce

uygulamak anlamı
fiil
1) apply
2) implement
3) perform
4) enforce
5) carry out
6) exert
7) exercise
8) deploy
9) administer
10) complete
11) fulfill
12) realize
13) put into practice
14) dispense
15) impart
16) fulfil
17) practise

uygulamak eş anlamlısı

tatbik etmek
uygulamak: "Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz?" -F. R. Atay.

"uygulamak" için örnek kullanımlar

Değişikliği uygulamak için kullanıcı oturumunuzu kapatıp açın.
Open the log off the user to apply the change.
Kaynak: chip.com.tr
Sorumlu makamlar Derleme Kanununu uygulamak konusunda harekete geçmelidir.
Responsible authorities should take action to implement the Law on Assembly.
Kaynak: haber7.com
Bu modeli önce benim ülkemde, benim milletime uygulamak istiyorum.
Before this model in my country, I would like to implement the nation.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Ciddi bir şekilde rakibimizi tartıp onları uygulamak istiyoruz.
We want to apply them to weigh a serious competitor.
Kaynak: aksam.com.tr
Kripto Yahudilik (veya Gizli Yahudilik), gizlice Yahudiliği uygulamak fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünmektir;
Kaynak: Kripto Yahudilik
Mumya, çeşitli işlemler uygulamak suretiyle çürümesi önlenerek bozulmadan kalması sağlanan cesettir. Mumyalama geleneği çok tanrılı dinlerden
Kaynak: Mumya
Wye Nehri Memorandumu, İsrail ile Filistin Ulusal Yönetimi arasında Oslo II Antlaşması 'nı uygulamak amacıyla ABD aracılığıyla Maryland '
Kaynak: Wye Nehri Memorandumu
İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir din i terim dir. Riya 'nın
Kaynak: İhlas (terim)
Politikayı uygulamak için ayrıntılara ağırlık vererek politikaların nasıl ve ne yoldan uygulanacağını gösterir. Kategori:İşletme
Kaynak: Genyöntem
Resim dosyalarını açmak, üzerlerinde çeşitli efektler uygulamak, türünü, boyutunu, renk skalasını değiştirmek, listelemek veya düzenlemek
Kaynak: İrfanview
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
ışık hızına ulaşmak kütleli olan bir maddeye sonsuz bir enerji uygulamak ya da kütlesiz bir maddeye enerji uygulamak ile mümkündür)
Kaynak: Yıldızlar arası yolculuk
verme işleri, finansal kiralama ve malî sektör ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek,
Kaynak: Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü (Türkiye)
ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
Kaynak: Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü (Türkiye)
Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın
Kaynak: Sigortacılık Genel Müdürlüğü (Türkiye)
Bu hedefe ulaşmak için ise ekonomi üzerinde sıkı bir devlet kontrolü uygulamak, işçi ücretlerinin yeterli olmasını sağlamak, keyfi işten
Kaynak: Faşizm
temel alarak açıklar. 1858 'de evrim teorisini biyoloji bilimi ile sınırlamayıp, bu teoriyi bütün bilimlere uygulamak fikri kafasında belirdi.
Kaynak: Herbert Spencer
bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, temel ilkeleri ise bilimsel yaklaşım, akademik
Kaynak: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bu ilkeyi uygulamak için yazmak tek yol değildir. Yukarıdaki örnekte bir arı ile bir yaprak resmini yanyana koyup "Bu nedir?"
Kaynak: Rebus
Bu nedenle BBC Spor da bu politikayı takip etmekte ancak profesyonel sporlarda bu politikayı tam ve katı biçimde uygulamak her zaman
Kaynak: BBC Sport
Diplomatlar başka bir ülkeye kendi ülkesini politik, askeri, sanat, iş ve ticaret alanlarında temsil etmek ve diplomasiyi uygulamak için o
Kaynak: Diplomasi
İlk olarak Erzurum Kongresi delegeleri arasından doğu illerini temsil etmek ve kongrenin kararlarını uygulamak üzere seçilen 9 kişilik
Kaynak: Heyet-i Temsiliye
Bu kişilerin fonksiyonu yasaları uygulamak, yeni yasaları yürürlüğü koymak ve anlaşmazlıkları çözmektir. Bazı toplumlarda bu grup kendi
Kaynak: Yönetim
kavalda ses çıkartmak daha kolay olsa da çalmak için horlatma denilen ve alt-üst çene kemiklerininde kullanıldığı zor bir yöntem uygulamak gerekir.
Kaynak: Kaval

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.