Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ülkü ne demek?

 - 9 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

ülkü anlamı İng. ideal Osm. mefkûre Fr. idéal
1- Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey. 2- Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

ülkü anlamı İng. Ideal Osm. mefkure Alm. Ideal Fr. idéal
1- Erek; yargı ölçüsü, kılavuz ilke; örnek, insanı duyular dünyasının üstüne yükselten en yüksek erek. 2- Yetkinliğin tümü; en yüksek, en yetkin gerçeklik. 3- Soyut olarak düşünülmüş şey.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

ülkü anlamı İng. ideal Osm. mefkûre, ideal Fr. idéal
Toplum yaşamının türlü alanlarında insan eylem ve etkinliklerinin ulaşmayı amaçladığı, tasarım-sal yetkin erek.

Divanü Lügati't-Türk

ülkü anlamı
ahit, peyman

Güncel Türkçe Sözlük

ülkü anlamı
is. 1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür." -Atatürk. 2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman Tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal, vizyon: "Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!" -H. E. Adıvar. 3. fel. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

Kişi Adları Sözlüğü

Ülkü anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Türkçe - İngilizce

ülkü anlamı
isim
1) ideal
2) halo

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ülkü anlamı
Giyim kuşam, kılık.

Köşker -Kırşehir

ülkü anlamı
Ürkme, ürküntü.

Koyundere *Ahıska -Kars

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Ülkü anlamı
Bursa ili, Mudanya ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ülkü eş anlamlısı

ideal
is. 1. fel. Ülkü: "Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır." -A. Gündüz. 2. sf. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan: "Benim de kendime mahsus ideal hayallerim olur." -S. F. Abasıyanık. 3. sf. Uygun: "Söyle şunlara, biz burayı münasip bulduk. Tek taraflı asma köprü için ideal bir yer." -A. Kulin.
mefkûre
is. (mefkû:re) esk. Ülkü, ideal.
vizyon
is. 1. Görünüm. 2. Ülkü. 3. Sağgörü. 4. sin. ve TV Gösterim. 5. mec. İleri görüş.

"ülkü" için örnek kullanımlar

Geriye sadece Tanzanya'da açılan ülkü ocakları temsilciliği kaldı.
United Republic of Tanzania had just opened back in ideal representation of quarries.
Kaynak: blog.radikal.com.tr
O zaman gördüm, o zaman ülkücü hareketin içerisindeymiş zaten iki sene sonrada ülkü ocakları başkanı oldu.
Then I saw him, he is already two years of being inside the nationalist movement, then became the head of ideal plates.
Kaynak: samanyoluhaber.com
yüzyıla mirasını taşıya bilmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkü meftun gönüllerin erişeceği kutlu bir zirvedir.
We are proud of the heritage of centuries of knowing. Ulku blessed enchant will reach the peak of hearts.
Kaynak: haberx.com
Adının kökenleri Ziya Gökalp 'ın kullandığı "Millî mefkure (ülkü)"' ve Nihal Atsız ve Türkçü lerin kullandıkları "Millî ülkü" terimlerine
Kaynak: Ülkücülük

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.