Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ülkücülük ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

ülkücülük anlamı
bakınız» idealizm

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

ülkücülük anlamı İng. idealisim Osm. mefkurecilik
Felsefede evrenin gerçekliğinin us, benlik ya da ruh kavramı ile yorumlanması. Ruhbilimde ise genellikle erişilmesi zor davranış ölçülerine aşırı bağlılığa karşılık gerçekleri ve olabilecekleri önemsemeyen bir tutum.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

ülkücülük anlamı İng. idealism Osm. mefkûrecilik, idealizm Fr. idéalisme
Bir ülküye bağlılık; yetkine ulaşma tutkusu, bakınız» ülkü.

Güncel Türkçe Sözlük

ülkücülük, -ğü anlamı
is. Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü, idealizm.

ülkücülük eş anlamlısı

idealizm
is. 1. Ülkücülük. 2. fel. Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı.

"ülkücülük" için örnek kullanımlar

Ülkücüler, idealizmin (ülkücülük) doruk noktalarına ulaştığı anti-kapitalist , anti-komünist , milliyetçi bir siyaseti savundu. Dokuz Işık
Kaynak: Milliyetçi Hareket Partisi
Partinin dokuz adet ilkesi bulunmaktadır, bunların bazıları milliyetçilik , Türkiye 'ye bağlılık ve ülkücülük tür. Genel başkanı şu anda
Kaynak: Milliyetçi Adalet Partisi
2011 Türkiye genel seçimleri öncesi 24 Nisan 2011 tarihinde Farklı ülkücülük adlı bir blog sitesinde yayımlanan cinsel içerikli
Kaynak: Metin Çobanoğlu
Geleneksel siyasal sistemi kabul etmeyen bu hareket, ilk eylemlerinde ülkücülük, halkla bütünleşme ve soygunculuk iç içe geçmişti.
Kaynak: Tupamarolar
24 Nisan 2011'de Farklı ülkücülük adlı bir blog sitesinde yayımlanan cinsel içerikli görüntülerinden sonra Aile ve Kadından Sorumlu MHP
Kaynak: 2011 Türkiye genel seçimleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.