Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ünlü düşmesi ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

ünlü düşmesi anlamı İng. elision Osm. hazf Alm. Elision, Vokalausstossung Fr. elision
(Derleme.. vokal düşmesi, büzme) Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan başka sözcükle birleşik sözcük kurarken veya ünlü ile başlayan bir ek alınca, karşılaşan iki ünlüden birinin düşmesi: (ne+asıl]> nasıl, (cuma+ertesi) > cumartesi, (ne+edeyim) > nidem, (gide-im) gide-y-im (gide-m) vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

ünlü düşmesi anlamı İng. elision Alm. Vokal-Ausstossung, Elision Fr. elision
Türlü ses etkileri Altında kelimelerin iç ve son seslerinde bulunan bazı ünlülerin düşmesi: ısıtma > sıtma, ısıcak > sıcak, ısırga sırga "küpe" < Rus. sérga, ımızgan-mızgan- "uyuklamak" diri > diri+lik > dirlik, ileri > ileri+le- > ilerle-, ini+le > inle-, oyun>oyun+a- >oyna-, oğul> oğul+an > oğlan, bakıraç > bakraç, bükülüm > büklüm, uyuku > uyku, yayılım > yaylım, yumurtala- >yumurtla- vb. Ayrıca ünlü çarpışması durumunda da ünlülerden biri düşebilir: ne asıl? > nasıl?, ne için? > niçin?, cuma ertesi>cumartesi vb. bakınız» ünlü çarpışması

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

ünlü düşmesi anlamı
Azerbaycan Türkçesi: sait düşümü ~ säs düşümü; Türkmen Türkçesi: çekimlinindüşmegi; Gagauz Türkçesi: vokal düşmesi; Özbek Türkçesi: unlinin tuşuşu; Uygur Türkçesi: sozuq tavuşniňçüşüp qelişi; Tatar Türkçesi: suzıq awaznıň töşep qaluwı ~ suzıqlarnıň qısqaruwı; Başkurt Türkçesi: husinqinin töşöp qalıwı; Kmk: sozuk awazni tüşmegi; Krç.-Malk.: açıktawuşnu tüşüwü; Nogay Türkçesi: sozıktıň tüsüwî; Kazak Türkçesi: dawıstınıň tüsüwi; Kırgız Türkçesi: ündüünün tüşüp kalışı; Alt:: ündü tabıştıň tüjeri; Hakas Türkçesi: ünnîglernîň tüskenî;Tuva Türkçesi: a'jık ünnüň çi'de peeri; Rusça: vıpadeniye glasnogo

Güncel Türkçe Sözlük

ünlü düşmesi anlamı
is. db. Çeşitli sebeplerle kelimenin iç veya son ünlüsünden birinin düşmesi: oyun > oyunamak, oynamak vb.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.