Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ürobilinojen ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

ürobilinojen anlamı İng. urobilinogen
Safra kanallarıyla bağırsağa atılan bilirubinin bağırsaklarda bakteriler tarafından indirgenmesiyle oluşan, dışkı, özellikle idrarla atılan renksiz ürün.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

ürobilinojen anlamı İng. urobilinogen
Biluribin parçalanma ürünlerinden biri. Safra kanalıyla bağırsaklara dökülen biluribin, özellikle kolonlarda, bakteriler tarafından parçalanır ve ürobilinojene dönüşür, ürobilinojenin bir kısmı bağırsaklardan emilir ve kana geçer, bu madde bilirubinin aksine böbreklerden süzülür ve idrarla atılır, bağırsakta oksitlenince ürobilin haline geçer ve tekrar emilerek bilirubin halinde safraya veya bazen idrara yeniden geçer. İdrara geçerse ürobiline oksitlenir.

"ürobilinojen" için örnek kullanımlar

Sonuçta safraya geçen bilirubin, ürobilinojen ve konjuge olmamış serbest bilirubin şeklinde kandaki bilirubin düzeyini yükseltir.
Kaynak: Sarılık

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.