Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Üveys ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Kişi Adları Sözlüğü

Üveys anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
Kurt, küçük kurt.

"Üveys" için örnek kullanımlar

Babasının ismi Amir olduğu için tam adı Üveys Bin Amir-i Kareni'dir. Babasını dört yaşında kaybetmiştir. Deve çobanlığı yapmıştır.
Kaynak: Veysel Karani
Hotakî hanedanı (1709 - 1738 ) Afgan kökenli Gilzai Boyu'ndan gelen Mir Üveys Han Hotak tarafından, bugünkü Afganistan 'ın Kandahar
Kaynak: Hotakîler
Rivayetlere göre bu çorba ilk Üveys El Karani 'ye annesi tarafından pişirilmiştir. Uhud Savaşı 'nda Muhammed 'in dişi kırılınca Üveys el
Kaynak: Arap aşı
Onun oğulları yani İmam Malik'in amcaları ise Ebu Süheyl, Nafi, Üveys, Rebi ve Nadr'dır. Malik b Ebi Amir 102 senesinde vefat etmiştir.
Kaynak: Mâlik bin Enes
Üveys kızı Esma ile evlidir. Habeşistan 'a hicret eden Müslümanlar arasında yer almıştır. Mute Muharebesi , (Bizans İmparatorluğu 'yla
Kaynak: Cafer bin Ebu Talib
Sultan Üveys Han, 1418 -1421 ve tekrar 1425 -1428 ; Şir Ali bin Hıdır'ın bir oğlu. Şir Muhammed, 1421 -1425 ; Şah Cahan bin Hıdır'ın bir
Kaynak: Doğu Çağatay Hanlığı
Rivayetlere göre bu çorba Üveys El Karani'ye annesi tarafından pişirilmiştir. Uhud Savaşı'nda Hz. Muhammed in dişi kırılınca Üveys el
Kaynak: İğdeli, Çandır
Hayatı : Veysî'nin asıl adı Üveys bin Mehmed'dir. Hicri 969/Miladi 1561 yılında Aydın vilayetine bağlı Alaşehir kasabasında doğmuştur .
Kaynak: Veysî
Muhammed - Ömer ve Ali - Üveys el-Karanî - Musa b. Yezid Raî- Sultan Ebû İshak İbrahim Edhem- Şakîk Belhî- Ebû Amr el-İstahurî - Ebu
Kaynak: Muhammed Nur'ül Arabi
Saba Remel Beste : "Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır" Güfte : Veysî (Kadı Üveys Efendi ) Saba Hafif Beste "Ol levendâne kesimle
Kaynak: Abdi Efendi (Tulum)
mazha 速檀•歪思汗麻扎 | 6-294 | Gulca 伊宁县 Doğu Çağatay Hanlarından Sultan Üveys Han, 1418 -1421 ve tekrar 1425 -1428 ; Şir Ali bin Hıdır'ın bir
Kaynak: Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki anıtlar
Sühreverd'îyye - Üveys'îyye Silsilesi : Üveys Bin Amir-i Kareni Musa b. Yezid Raî. Sultan Ebû İshak İbrahim Edhem. Şakîk Belhî- Ebû Amr el-
Kaynak: Sühreverdiyye
Kutsal emanete sahip olan Üveys ailesi, Irak ve Güneydoğu Anadolu 'da ikâmet ettikten sonra burada sık sık meydana gelen çarpışmalar
Kaynak: Hırka-ı Şerif
Üveys Paşa-zâde Sakızlı Mehmed Paşa (1584 - 1585) (1. kez) Ramazan Paşa (1585 - 1589) Sakızlı Mehmed Paşa (1589) (2. kez) İstanköylü Ahmed
Kaynak: Trablusgarp Eyaleti
Ünlü tarihçi Abdulrezzak Semerkandi'nin 527 yıl önceki bir eserinde şöyle bir ifade geçmektedir; "(Sultan Üveys, Lice'deki Ashab-ı Kehf'e
Kaynak: Ashab-ı Kehf
Dergahına gelirler bunu haber alan devrin padişahı II. Murad , Hasan ve Üveys adlı bu iki kardeşe ve ailelerine İskilipi Tımar olarak verir.:
Kaynak: Çorum (il)
Dergahına gelirler bunu haber alan devrin padişahı II. Murad , Hasan ve Üveys adlı bu iki kardeşe ve ailelerine İskilip'i Tımar olarak verir.:
Kaynak: İskilip

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.