Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vakıa ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

vakıa anlamı
is. (va:kıa) 1. Olgu: Bu bir vakıadır, inkâr edilemez. 2. zf. (va:'kıa) Gerçi, her ne kadar ... ise de: "Vakıa, bunlardan bir kısmını unutmamıştım." -H. F. Ozansoy.

vakıa eş anlamlısı

olgu
is. 1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz." -O. Hançerlioğlu. 2. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. 3. ed. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

"vakıa" için örnek kullanımlar

Vakıa saptayıcılar, araştırmalarından sonra tarafların belirlediği ya da vakıa saptayıcısının belirleyeceği yönteme göre, öneri içeren ya
Kaynak: Vakaların saptanması
Ayrıca, İsrail'le yapılan savaşların ardından bir sosyal vakıa olarak ortaya çıkan sahipsiz çocukları barındırmak için, S.O.S Çocuk
Kaynak: Cihan Sedat
ayetlerinde, vakıa suresi nde, namaz vakitleri, tesettür , Allah'ın isimleri , ve mut'a ile ilgili nisa 24, İnsan Suresi 19.
Kaynak: Kur'an
Takdiri Delilin Unsurları : İspat olunacak vakıa ile alakalı olmalı- yazılı delil başalangıcı karşısında hakim nasıl davranabilir?
Kaynak: Yazılı delil başlangıcı
Garfinkel'in kavramlarında bunun anlamı, zihinsel bir hastanın resmi olarak psikiyatrik bir vakıa olduğunu duyurmak, gerçekte hastayı
Kaynak: Harold Garfinkel
Siyer kitaplarında Ay'ın Yarılması veya Miraç gibi rivayetleri tarihi bir vakıa olarak görmek olasıdır. Siyer anlatımları ve sosyal
Kaynak: Siyer
Kendi ikrarlarıyla dört vakıa (Maîz adında bir erkek, Cüheyneli bir kadın, Büreyde adında bir kadın ve adı verilmeyen bir genç, ki buna
Kaynak: Recm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.