Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vasıfsız ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

vasıfsız anlamı
sf. Niteliği olmayan, niteliksiz.

vasıfsız eş anlamlısı

niteliksiz
sf. 1. Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. 2. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

"vasıfsız" için örnek kullanımlar

Kendi ülkemizde kadını her alanda görmemize rağmen hala vasıfsız iş gücü olarak uygunsuz şartlarda çalışan emeği sömürülen durumdadır.
Although we see women in all areas in our country are still working under unsuitable for unskilled labor is exploited labor.
Kaynak: haberciniz.biz
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'daki sanayiciler, vasıfsız eleman açığını kapatamadıklarını belirterek, illerinde kurulu mülteci kamplarından toplam 40 bine yakın işçi talep etmişti.
Kahramanmaraş, Gaziantep and Hatay, industrialists, unskilled staff kapatamadıklarını deficit, noting the board refugee camps in the provinces had demanded a total of 40 thousand workers.
Kaynak: sabah.com.tr
1920'li yılların başında uygulamaya konan yöntem, vasıfsız işçilerin bir üretim bandı oluşturduğu, kitle üretimi ve kitle tüketimi üzerine
Kaynak: Fordizm
Pikaresk'in kelime anlamı, İspanyolca 'daki "picaro" sözcüğüne dayanır, "picaro" maceracı, serseri ve vasıfsız gibi anlamlara gelir
Kaynak: Pikaresk roman
Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi
Kaynak: Dursun Ali Sarıoğlu
Program, ABD'li işverenlerin vasıfsız ya da düşük vasıflı işlerde, sadece yoğun sezonda çalışacak işçi bulması için de en uygun yöntem
Kaynak: Work and Travel
Nüfusun büyük bölümü iş mevsiminde diğer İl ve İlçelere vasıfsız işci olarak çalışmaya gitmektedirler. kalanı ise vasıfsız işçi, emekli, esnaf vs.
Kaynak: Doğanhisar
Başlangıçta genellikle vasıfsız göçmen işçi olarak gelen bu kuşak ve ardından ikinci ve üçüncü nesiller içinde, başta Fas 'lı Araplar,
Kaynak: Brüksel
2. Dünya Savaşı 'ndan sonra Alman ekonomisindeki mucizevi gelişimin ardından vasıfsız işgücüne olan ihtiyaç artmıştı. Özellikle montaj,
Kaynak: Gastarbeiter
Bölge halkı ilk başta vasıfsız işgücü olarak ancak değerlendirilirken Zayed yönetiminin çabalarıyla eğitim alanına verilen önemle birlikte
Kaynak: Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan
Raporda, vasıfsız göçmenlere erişim ve daha iyi muamele öngören politikaların geliştirilmesi çağrısında bulunulurken, göçten en büyük
Kaynak: İnsani Gelişme Endeksi
Kendisine müracaat eden vasıfsız elemanları önemli görevlere atayan Karagöz, eğitimli ve deneyimli bir elemanı ise geri çeviriyor.
Kaynak: Üç Karagöz (oyun)
Tesiste ihtiyaç duyulan vasıflı veya vasıfsız eleman oldukça gelişmiş bir şehir olan Bursa'dan rahatlıkla sağlanabilmektedir.
Kaynak: Mais
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri'nde, Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla vasıfsız elemanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
Kaynak: Elginkan Vakfı
Bu kapasiteyi yönetebilmek ve kullanabilmek için Birlik genelinde toplamda 600'ü aşkın vasıflı ve vasıfsız personel istihdam edilmektir.
Kaynak: Marmarabirlik
sosyal sınıf çalışmalarında bu bireyler kategorilendirilirken işçi sınıfı üyesi olarak ele alınır; yüksek nitelikli işçi, vasıfsız işçi gibi.
Kaynak: İşçi sınıfı
Tekeli Emir oğlu Mustafa (vasıfsız) ve Uzun oğlu Ahmed (çiftçi). Hacı Ahmed Efendi'nin 1320/1903 tarihinde yaptırdığı kitabeli bir çeşme
Kaynak: Soğulcak, Kazan
Bu nedenle Konya'ya gidip de vasıfsız işçi olarak çalışan birey sayısı yok denecek kadar azdır. Tarımın yanı sıra kamyon şoförlüğü
Kaynak: Aksaklı, Karatay
Homer aslında Ford yönetimince vasıfsız işçileri toplamak için uygulanan bir kurgusal hükümet programı olan "Project Bootstrap"ın bir
Kaynak: Homer's Odyssey
Buna karşın, önceleri ABD'de mevsimlik işlere yöneltilen, ama 1960'lar dan sonra bu ülkeye girişi yasaklanan vasıfsız işgücü fazlası bugün
Kaynak: Aşağı Kaliforniya

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.