Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vejetatif ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

vejetatif anlamı İng. vegetative
Gelişme beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri devam eden.

"vejetatif" için örnek kullanımlar

Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organlarından (yaprak , kök ve gövde leri) belli kısımlarının, ana bitkiye aynı
Kaynak: Vejetatif üreme
Klonal seleksiyon, vejetatif yoldan üretilen klonların aynı yetişme ortamlarında mukayeseleri sonucunda en iyilerin seçimine yönelik
Kaynak: Klonal seleksiyon
Enginar genel olarak Türkiye'de ve birçok ülkede vejetatif yolla üretilmektedir. Fransa ve İtalya 'da doğrudan tohum la üretilen çeşitler
Kaynak: Enginar yetiştiriciliği
Bir hücreli canlılar da çoğalma, vejetatif bölünmeyle birleşmiş ve bu sebeble normal vejetatif bölünme aynı zamanda yeni döller meydana
Kaynak: Üreme
Visseral sinir sistemi veya vejetatif sinir sistemi olarak da bilinir. Parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.
Kaynak: Otonom sinir sistemi
1)Kısa gün bitkileri(c4 bitkileri):13-14 saatten az fotoperiyotta çiçeklenme olurken, daha uzun ışık sürelerinde yapraklanma (vejetatif
Kaynak: Fotoperiyodizm
Birçok hallerde diasporlar vejetatif kökenli özel organlar olabileceği gibi bitkinin değişikliğe uğramış kısımları, bitkinin tümü hatta
Kaynak: Bitki yayılışı
1 yıl vejetatif organları, 2. yıl ise generatif organları gelişir. Tohumları birleşik halde bulunur. Boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne
Kaynak: Şeker pancarı
Botanik teki anlamı: Genel olarak bir yaprağın koltuğundan çıkan üzerinde vejetatif , generatif veya hatta her iki organ ı birden taşıyan
Kaynak: Sürgün
Gastrulanın başlangıcında, izolesital yumurtalardaki vejetatif kutuba denk olan kısımda, bazı blastomer ler blastosöl içerisinde animal
Kaynak: Gastrulasyon
Nem ve sıcaklık uygun olduğunda vejetatif üreme yoluyla kolyaca yetiştirilebilir. Salata olarak yenen rezene ye (Foeniculum vulgare) de
Kaynak: Arapsaçı
Başlangıçta tek haploit nukleus a sahip olan polenler mitoz bölünme ile biri generatif diğeri vejetatif olmak üzere iki nukleus
Kaynak: Erkek organ (çiçek)
Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü; bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır.
Kaynak: Hatila Vadisi Millî Parkı
Olgun olmayan tohum lardaki giberellin konsantrasyonu vejetatif dokulardakinden çok fazla olduğundan bu çalışmada tohumlar kullanıldı.
Kaynak: Giberellin
Su atkuyruğu spor la ve vejetatif yoldan köksap larla üretilir. Çoğunlukla köksaplardan doğan sürgünlerden öncelikli olarak üretimi
Kaynak: Su atkuyruğu
Ayrıca mevcut bitkiler içinde, çekirdekleri yetişmeyen veya vejetatif üremeye istenen cevabı vermeyen bitkilerden, yeterli miktarda küçük
Kaynak: Mikro çoğalma

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.