Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ventrikül ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

ventrikül anlamı İng. ventricle
Karıncık.

"ventrikül" için örnek kullanımlar

Sistol (SIS) herhangi bir kalp kasının (atriyum ya da ventrikül) kasılma evresine verilen ad. Atriyum sistolünde kan ventrikül lere
Kaynak: Sistol
Hipotalamus, beyin de talamus un altında bulunan ve üçüncü ventrikül ün tabanını oluşturan önbeyin bölgesidir. Küçük nukleuslardan oluşur
Kaynak: Hipotalamus
Metensefalon, artbeynin bir parçasıdır ve pons ile beyincik ten oluşur. 4. ventrikül ün bir kısmını, trigeminal sinir i, nervus abdusens
Kaynak: Metensefalon
Sol kalp, sol ventrikül ve atrium için kullanılan bir terimdir. Bazen bu terim, sol vetrikül , sol atrium ve aort hakkındadır.
Kaynak: Sol kalp
İki lateral ventrikül, foramen interventriculare aracılığıyla, diencephalon'un ortasında bulunan üçüncü ventrikül (ventriculus tertius)
Kaynak: Ventriküler sistem
Diyastol (DIA) herhangi bir kalp kasının (atriyum ya da ventrikül ) gevşeme evresine verilen addır. Diyastol esnasında ikinci kalp sesi
Kaynak: Diyastol
Bulbus ve ponsla birlikte 4. ventrikül ü çevreler. Lobus occipitalis ile aralarında tentorium cerebelli bulunur. Beyincik, hemisferium
Kaynak: Beyincik
Hastanın daha önceden yarık ventrikülleri bulunuyorsa bir CT Taraması ventrikül ölçülerindeki değişikliği ortaya çıkara(maya)bilir.
Kaynak: Hidrosefali
Korpus kallozum yerine lateral ventrikül lerin medialinde Probst band adıyla arkaya doğru ilerleyen kör bir band meydana getirir.
Kaynak: Korpus kallozum agenezisi
Bir gri cevher tabakası olup, lateral ventrikül ün alt boynuz tabanı boyunca uzanır. Filogenetik olarak en eski beyin kısımlarındandır.
Kaynak: Hipokampus
Ekokardiyografi ile ventrikül (kalp karıncığı) duvarının hareketleri ve boşluğu, kalp kası büyümeleri ve kalp kapakları
Kaynak: Ekokardiyografi
Myelensefalon : 4. ventrikül ün bir parçası glossofaringeal sinir nervus vagus aksesuar sinir hipoglossal sinir vestibülokohlear sinir in bir
Kaynak: Art beyin
Bu odacığın kasları kasılınca, kanı kalbin sağ yanının büyük pompa odacığı olan sağ karıncığa (sağ ventrikül ) geçmeye zorlar ki bu da
Kaynak: Dolaşım sistemi
Oksijenlenmiş kan aort kapağı içinden sol ventrikül den ayrıldıgında sistemik dolaşıma girer. Sistemik dolaşımın ilk bölümü aortdur.
Kaynak: Sistemik dolaşım
Özellikle yan ventrikül gövdesindeki koroid pleksus kistleri hidrosefaliyi taklit edebilir. Kromzom Hastalıkları ile Koroid Pleksus Kisti
Kaynak: Koroid pleksus kisti
Sol frenik sinir sol ventrikül arasında perikard üzerinden geçer ve ayrı diyafram deler. Bu sinirlerin iki fibröz için diyafram ve duyusal
Kaynak: Nervus phrenicus
Miyokard perfüzyon sintigrafisi; koroner arter hastalığı tanısı, akut koroner sendrom, konjestif kalp yetmezliği ve/veya sol ventrikül
Kaynak: Nükleer tıp
, Epifiz , Üçüncü ventrikül Serebrum Bazal ganglion , Koku beyni - Rinensefalon , Amigdala , Hipokampus , Neokorteks , Yan ventriküller -
Kaynak: Merkezî sinir sistemi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.