Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vezir ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

vezir anlamı
Osmanlılarda sivil ve askerî yetkileri olan ve paşa sanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli.

Güncel Türkçe Sözlük

vezir anlamı
is. (vezi:ri) 1. tar. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. 2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz: "Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız." -S. F. Abasıyanık.

Türkçe - İngilizce

vezir anlamı
isim
1) queen
2) vizier

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vezir anlamı
(< Ar. vezîr) vezir
vezir anlamı
Vezir// lale vezir: padışah maiyeti // vezir vüzera: devlet erkânı

"vezir" için örnek kullanımlar

Bu duruma çok kırılan Küçük Esat, kendisine vezir olarak Babayın Kemiği'ni atamak zorunda kaldı.
This situation is very broken young Assad, as his queen was forced to assign Kemiği'ni fathers.
Kaynak: stargundem.com
8 Vezir Bulmacası, 8x8'lik bir satranç tahtasına 8 adet vezirin hiçbiri olağan vezir hamleleriyle birbirini alamayacak biçimde
Kaynak: Sekiz vezir bulmacası
Burada bir halife ile bir vezir in maceraları anlatılmaktadır. Aslında vezirin ismi, çizgi romanın da ismidir. Halife'nin ismi ise Halife
Kaynak: Iznogoud
Bunlar bir şah , bir vezir , iki kale , iki fil , iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir.
Kaynak: Satranç
Hidiv, (Farsça : خِدِيوْ ḫidīv, büyük vezir) Kavalalılar a mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867 'de verilen resmi
Kaynak: Hidiv
Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan, vezir Nizamülmülk 'ün adıyla anılan medrese lerdir. En büyüğü, Bağdat 'taki
Kaynak: Nizamiye Medreseleri
Çoban Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu 'nda kapıcıbaşı , vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunan devlet adamı. Kapıcıbaşı olarak görev
Kaynak: Çoban Mustafa Paşa
Max Friedrich William Bezzel (4 Şubat 1824 –30 Temmuz 1871 ) 1848 yılında 8 vezir bulmacası nı yaratmış bir Alman satranç oyuncusudur.
Kaynak: Max Bezzel

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.