Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Yalçuk ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Kişi Adları Sözlüğü

Yalçuk anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.
Cinsiyet: Kız
1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.

"Yalçuk" için örnek kullanımlar

Yalçuk – Türk ve Altay mitolojisinde Ay Tanrı. Ay Ata veya Uyah (Ucah) Ata olarak da bilinir. Moğollar Sar (Saran) Ecege derler.
Kaynak: Yalçuk
Samrav: İki eşi vardır; Kuyaş ve Yalçuk (Güneş ve Ay). Bu eşlerinden birer kızı olmuştur. Kuyaş'tan Umay (Huma), ki bu kızı Buzat (Boz At
Kaynak: Kovak
Çorum Senatörleri : Ahmet Sefa Yalçuk Zeki Arslan Alaaddin Çetin T.C. 1961 Kurucu Meclis Üyeleri : Abdullah Ercan T.C. 1980 Temsilciler Meclisi
Kaynak: Çorum milletvekilleri
Başkanları : Safa Yalçuk (1958-1959) Faik Gökay (1959-1960) Muhterem Özyurt (1960-1961) Bekir Silahçılar (vekaleten) (1961)
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.