Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yamaç ne demek?

 - 7 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yamaç anlamı Fr. flanc
(coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

yamaç, -cı anlamı
is. 1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı: "Ay ışığında düz yolda yürümek iyi ama dik yamaçlardan nasıl inecektik aşağıya?" -A. Erhat. 2. hlk. Ön, kat, huzur: "Kız, hele beri gel yamacıma." -H. Taner.

Kişi Adları Sözlüğü

Yamaç anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.

Tarama Sözlüğü

yamaç anlamı
Karşı, annaç, mukabil.

Türkçe - İngilizce

yamaç anlamı
isim
1) slope
2) hillside
3) brow
4) brae
5) fall
6) shoulder
7) declivity

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yamaç anlamı
1. Karşı. 2. Yan, yakın. 3. Bedel, karşılık. 4. Yanıt.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Yamaç anlamı
Aydın ili, Söke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
Bingöl ili, Yamaç bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
KasTamonu ili, İnebolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
Malatya ili, Arguvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
Muş ili, Kızılağaç bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Yamaç anlamı
Sivas ili, Gökçekent bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yamaç eş anlamlısı

huzur
is. (huzu:ru) 1. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç: "Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz." -N. F. Kısakürek. 2. Ön, yan, kat, makam, yamaç: "Ertesi sabah tutukluyu huzuruna çağırtıp ona düşüncesini söylediğinde hiç beklemediği bir karşılık aldı." -İ. O. Anar. 3. esk. Bir yerde bulunma: Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır. 4. esk. Padişah katı: Huzura çıkmak.
kat
(I) is. 1. Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü: "Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık." -S. F. Abasıyanık. 2. Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey: Bir kat yufka, bir kat peynir. 3. Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka. 4. Giyeceklerde takım: "Birer kat elbise ile kalacağız." -A. Gündüz. 5. Apartman dairesi. 6. Ön, yan: "Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır." -S. Birsel. 7. Huzur. 8. Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı: Kumaşın katı. 9. Makam, mevki. 10. Kez, defa, misil: Bu, ondan iki kat pahalı. 11. jeol. Katman. 12. mat. Tekrarlanan bir sayının toplamı: 6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.
kat
(II) is. esk. 1. Kesme, kesilme. 2. İlgiyi kesme. 3. Sonuca bağlama, bitirme. 4. ed. Kesme.
ön
is. 1. Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı: "Arabam bir gece kulübünün önünde duruyor." -A. Ümit. 2. Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı: "Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim." -B. Felek. 3. Bir kimsenin ilerisi: "Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi." -S. F. Abasıyanık. 4. Yakın gelecek zaman: Önümüz kış. 5. Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü: "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık." -P. Safa. 6. Önce olan, ilk: Ön söz. Ön görüşme. 7. Civar, yöre: Kanlıca önlerine geldiler. 8. sf. Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan: "Ben, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım." -A. Gündüz.

"yamaç" için örnek kullanımlar

Ama Beydağı'nda Yamaç ve Fırat mahallelerinde yaklaşık 2 milyon 200 bin metrekare bir alan var.
But Beydağı'nda Slope neighborhoods of the Euphrates and have an area of approximately 2 million 200 thousand square meters.
Kaynak: haberciniz.biz
Bu yıl festivalimizde doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gibi etkinlikler de düzenlemek istiyoruz.
This year the festival, hiking, paragliding, also would like to organize events such as.
Kaynak: haberler.com
Yamaç oyularak yapılacak projenin arsasını Başakşehir Belediyesi, hasılat paylaşımı modeliyle Gül İnşaat'a verdi.
Basaksehir carved into the hillside land for the project to the Municipality, revenue sharing model gave Rose Construction.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Yamaç paraşütü, model uçak, planör yani havacılığın birçok dalının yapılabileceği çok yönlü ve bölgeye hitap edecek olan bir proje olacak bu.
Paragliding, model airplanes, gliders, so multi-faceted, and the area of aviation can be done in many branches of this will be a project that will appeal to.
Kaynak: haber.stargazete.com
Koçumbeli Yamaç Yerleşmesi, Ankara il merkezinin güneybatısında, eski Yalıncak Köyü'nün 1,5 km. bir yamaç yerleşmesidir. Ahlatlıbel 'in 2 km.
Kaynak: Koçumbeli Yamaç Yerleşmesi
Kınık Yamaç Yerleşmesi, Kastamonu ili Devrekani İlçesi'nin 10 km. Barajı alanında, Delibeyoğlu Sırtı'nda yer alan bir yamaç yerleşmesidir
Kaynak: Kınık Yamaç Yerleşmesi
Sahile bakan bir yamaç üzerine yayılım göstermiştir. Bölgenin merkezi Beyoğlu'ndan alçakta olması nedeniyle Çukurcuma adını almış olması
Kaynak: Çukurcuma, Beyoğlu
İnebolu Deniz Feneri İnebolu'da denizi gören bir yamaç üzerine kurulmuştur. Gündüzleri kapısı kilitli olrak durur. Geceleri ise kapı açılıp
Kaynak: İnebolu Feneri
Bezirhane Mahallesi, Ankara iline bağlı Gölbaşı ilçesinin bir yamaç mahalle sidir. Mahallenin Ankara 'ya bağlı uzaklığı 57 km , Gölbaşı
Kaynak: Bezirhane, Gölbaşı
Bayır, Az çok eğimli yüzey, küçük yokuş, yamaç. Bayır - Giresun ili Çamoluk ilçesinin köyü. Bayır - Mardin ili Derik ilçesinin köyü
Kaynak: Bayır
genellikle dağlarda, büyük kaya kütlelerinin, duvarların aşağısında bulunan, kaya bloklarından kopmuş, parçalanarak ufalanmış taşlarla örtülü yamaç.
Kaynak: Çarşak
Elmadağ yamaç dere yatağında bulunan yerleşme, ilk iskan yerlerindendir. Eski adı Gerder olan köy Örencik, Yaylabağ, Karaoğlan, Tohumlar,
Kaynak: Yurtbeyi, Gölbaşı
Irmaklar yerçekimine bağlı olarak yamaç aşağı akarlar bu yüzden de güzergahları önceden var olan topografya tarafından belirlenir.
Kaynak: Binik akarsu
Bu spor , diğer hava sporlarından yamaç paraşütü ve planörcülüğün bir karışımıdır, ancak her ikisinden de daha kolay ve daha ucuz bir
Kaynak: Yelken kanat

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.