Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yermek ne demek?

 - 5 sözlük, 11 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

yermek anlamı
yermek, beğenmemek, iğrenmek, zemmetmek, hakir görmek
yermek anlamı
(Oğuz) yermek, beğenmemek, iğrenmek, zemmetmek, hakir görmek
yermek anlamı
yirmek, yaş bir şeyi demirle kesmeksizin uzunlamasına yirmek, kolayca yarmak
yermek anlamı
yirmek

Güncel Türkçe Sözlük

yermek, -er anlamı
(-i) 1. Kötülüklerini söylemek, zemmetmek. 2. Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek, övmek karşıtı. 3. Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek.

Tarama Sözlüğü

yermek anlamı
Zemmetmek, kötülemek, kötümsemek, beğenmemek, hor görmek, çekiştirmek, kötü görmek.

Türkçe - İngilizce

yermek anlamı
fiil
1) satirize
2) revile
3) vilify
4) slander
5) revile against
6) revile at

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yermek anlamı
1. Birinin ardından kötülüğünü söylemek, bir şeyi beğenmemek. 2. Kalabalık içinde birine kötü davranmak.
yermek anlamı
Seçmek, ayırdetmek.

*Silifke köyleri -İçel
İncir -Muğla

yermek anlamı
Kötülemek.

Uşak
*Güdül Ankara

yermek anlamı
Ermek

Adana, Osmaniye

yermek eş anlamlısı

beğenmemek
1) kuşku duymak, kuşku ile karşılamak: Ben bu işin sonunu beğenmiyorum. 2) küçümsemek, hor görmek.
tiksinmek
(-den) Bir şey, bir kimse, bir düşünce vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, ikrah etmek, istikrah etmek: "Herkes, körü körüne emrine girdiği bu adama tiksinerek bakıyor." -N. F. Kısakürek.
zemmetmek
(-i) (ze'mmetmek) Yermek, kınamak, kötülemek, çekiştirmek.

yermek zıt anlamlısı

övmek
(-i) Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı.

"yermek" için örnek kullanımlar

Diss, rap müziğinde rap'çilerin birbirlerini yermek için yazıp söyledikleri parçalar. Hicvin hiphop kültüründeki benzeri.
Kaynak: Diss
"cahiliye" terimini, zaman zaman o dönemdeki ahlak ve gelenekleri yermek amacıyla kullandı. Veda Hutbesi denilen ünlü konuşmasının bir
Kaynak: Cahiliye Dönemi
Ancak en meşhur yapıtları olan Hayvanlar Çiftliği 'nin ve 1984 'ün sırf Stalin'i yermek için kaleme alındığını iddia etmek mevzuyu
Kaynak: George Orwell
Özellikle bir kişiyi, politikayı, hareketi veya programı desteklemek veya yermek için söylenmiş sözlerden yapılan alıntılardır.
Kaynak: Propaganda
küçümseyici bir dille bahsetmekte ve İslam düşünürlerine ise ancak onları yermek için değinmektedir Farabi 'nin "faziletli site"sinden
Kaynak: İbn-i Haldun
şeklindeki ifadesine dayandırır Suetonius ve diğer eski tarihçiler bunu aslında Claudius'u yermek için kullanmışlardır. Eski tarihçiler
Kaynak: Claudius

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.