Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yeryüzü ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

yeryüzü anlamı İng. surface of the earth Osm. sath-ı arz Alm. Erdoberfläche Fr. Surface terrestre
Yeryuvarlağının dış kesimi.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

yeryüzü anlamı İng. earth's surface Osm. sath-ı arz Alm. Erdoberfläche Fr. surface de la terre
Yer yuvarlağının yüzeyi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yeryüzü anlamı Osm. sath-ı arz Fr. surface de la terre
(coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

yeryüzü anlamı
is. coğ. 1. Yer kabuğu. 2. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler. 3. Dünya: "Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." -N. Hikmet.

Türkçe - İngilizce

yeryüzü anlamı
isim
1) earth
2) world
3) earth surface
4) terra
ön ek
1) geo-

yeryüzü eş anlamlısı

dünya
is. (dünya:) 1. gök b. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun. 2. Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş." -H. C. Yalçın. 3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: Batı dünyası. Doğu dünyası. 4. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. 5. zm. Elgün, herkes. 6. mec. Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı." -Y. Z. Ortaç.

"yeryüzü" için örnek kullanımlar

'Harlem Shake' meraklıları, dans pisti olarak yeryüzü kadar gökyüzünü de tercih edebiliyor.
'Harlem Shake' enthusiasts, a dance floor in the sky as the earth is able to choose up.
Kaynak: trt.net.tr
Amerikalı astronomlara göre, genişliği 46 metre, kütlesi 130 bin ton olan asteroit ile yeryüzü arasında sadece 27 bin 599 km kaldı.
According to American astronomers, width 46 meters, 130 thousand tons of mass of the asteroid with the Earth was only 27 thousand 599 km.
Kaynak: aksiyon.com.tr
Yeryüzü ile arasında sadece 27 bin 599 kilometre kadar bir mesafe kalan asteroit, yeryüzüne, dünya yörüngesindeki suni uydulardan bile daha çok yaklaştı.
599 kilometers of the earth and a distance of only 27 thousand asteroids remaining on the earth, the world of artificial satellites orbiting very close to even.
Kaynak: jurnal.net
Tarihsel mirasa ve medeniyet eserlerine sahip çıkmak, bir bakıma kendi mirasımıza sahip çıkmak olduğu kadar, yeryüzü mirası içerisinde kalıcı olmanın da yolu.
Get involved with the works of historical heritage and civilization, as well as a way to claim their heritage, the legacy of the earth in the way of being permanently.
Kaynak: sabah.com.tr
Süperkıta, jeoloji de yeryüzü ndeki iki veya daha fazla kara parçasının (kıta) birleşmesiyle oluşan yeryüzü şeklidir. Süperkıtalar
Kaynak: Süperkıta
Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını
Kaynak: Dönence
Pegmatit, Dünya 'nın merkezindeki magma nın zaman içindeki hareketlenmeler sonucunda yeryüzü kalkan ına doğru hareketlenmesi sonucunda
Kaynak: Pegmatit
Yağış, atmosfer deki su buharı nın yoğuşarak sıvı veya katı halde yeryüzü ne inmesi olayıdır. Plüvyometre adı verilen bir âlet le
Kaynak: Yağış
Tepe bir yeryüzü şeklidir. Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0-500 m arasında
Kaynak: Tepe
Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile karasularına denir. (Bkz.Vatan ) Aynı isimde
Kaynak: Vatan
Iraklık açısı ya da kaçkınlık; bir kimsenin gözünden çıkan, biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzü nde bulunan iki doğrunun bir gökcismi
Kaynak: Iraklık açısı
Yurt ya da vatan , bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile kara suları. Yurt , Orta
Kaynak: Yurt

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.