Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yeterlilik ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü

yeterlilik anlamı Osm. kifayetliIik Fr. qualification
Bir yarışçının yeterli olması durumu.

Güncel Türkçe Sözlük

yeterlilik, -ği anlamı
is. 1. Yeterli olma durumu, yeterlik. 2. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, yeterlik. 3. Görevini yerine getirme gücü, kifayet, yeterlik.

Türkçe - İngilizce

yeterlilik anlamı
isim
1) satisfactoriness

yeterlilik eş anlamlısı

ehliyet
is. 1. Sürücü belgesi. 2. Ustalık, uzluk: "Üstat, ehliyetin son olgunluk merhalesini ifade ettiğinden yaş, baş ve sakal mefhumlarını da ihtiva ederdi." -A. Haşim.
kifayet
is. (kifa:yet) 1. Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme. 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik, liyakat, iktidar.
yeterlik
is. Yeterlilik.

"yeterlilik" için örnek kullanımlar

Atilla Bir, "Ta ki 1777 Çeşme Deniz Faciasına kadar bilimsel yeterlilik sorgulanmadı" dedi.
Atilla One, "Until 1777 Cesme Sea catastrophe of scientific competence questioned," he said.
Kaynak: haberdiyarbakir.com
Tüketici kredilerinde daha çok cezalandırıcı bir sermaye yeterlilik rasyosu hesabımız var.
Account with a capital adequacy ratio of consumer loans have more punitive.
Kaynak: bloomberght.com
Düşük kaldıraçlamayla olmasına rağmen, bankalar sermaye yeterlilik rasyolarını artırdılar.
Although low kaldıraçlamayla, banks increased their capital adequacy ratios.
Kaynak: bloomberght.com
TEDAŞ'ın 4 dağıtım bölgesi'nin özelleştirme ihalesine teklif verenlerin tümü ön yeterlilik aldı.
All bidders TEDAŞ 4 pre-qualification tender for the privatization took delivery region.
Kaynak: finans.milliyet.com.tr
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Alman yüksek eğitim kurumlarında okumak için girilmesi gereken dil yeterlilik sınavıdır.
Kaynak: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Eğitimsel değerlendirme, eğitimsel ölçme sonucu bireyin yeterlilik düzeyinin belirlenmesine denir. Joint Committee on Standards for
Kaynak: Eğitimsel değerlendirme
anlatımla karayolu taşımacılığı kapsamında faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.
Kaynak: SRC belgesi
Pek çok üniversite , liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini
Kaynak: Türkiye'de İngilizce öğretimi
Dedekte edilmekte olan fizik olaylarının yeterlilik derecesinin belirli bir seviyede olması, yapılan çalışmanın amacına ulaşması açısından
Kaynak: Veri izleme yazılımı
İngilizce yeterlilik sınavını aşamayan öğrencilerin bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve İngilizce yeterlilik
Kaynak: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dedekte edilmekte olan fizik olaylarının yeterlilik derecesinin belirli bir seviyede olması, yapılan çalışmanın amacına ulaşması açısından
Kaynak: MOOD
Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir
Kaynak: Eğitim
İdadisi 'ni bitirdi. 1915 'te Darülfünun-ı Osmani'nin (İstanbul Üniversitesi ) açtığı yeterlilik sınavını kazanarak edebiyat öğretmeni oldu.
Kaynak: Yusuf Ziya Ortaç
1843 yılında ilk mezunlarını vermiş; 4 mezununun 1848 yılında Viyana'da yapılan tıp yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa'daki tıp
Kaynak: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
ticari sendika aracılığıyla tek bir büyük ticari blok oluşturarak, üye devletler arasında "kendi kendine yeterlilik" elde etmek için kurulmuştur.
Kaynak: Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
"Hemen hemen tek başına modern istatistiğin temellerinin kurucusu" olduğu iddia edilir (Anders Hald İstatistik bilim dalında yeterlilik ,
Kaynak: Ronald Fisher
"yeterlilik" ve "tamlık" anlamına geldiğidir Ayrıca kelimenin; ilk Türkçe döneminde kullanılan "dolu, içi boş olmayan" anlamlarına gelen; "
Kaynak: Tong Yabgu Kağan
1954 'te yeterlilik tezi olarak, Türkiye'de Batılılaşmayı ilk kez bir mimarlık ya da sanat tarihi sorunsalı olarak ele alan "Osmanlı Barok
Kaynak: Doğan Kuban
İlk kez 1994 yılında yarışmaya katılan ülke, 1993 yılında çalışmalara başladı fakat yeterlilik turunu geçemedi. Slovakya Televizyonu 'nun
Kaynak: Eurovision Şarkı Yarışması'nda Slovakya
Mezun olduktan sonra aynı üniversitesi asistan olarak kaldı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde yeterlilik tezini hazırlayarak doçent ünvanını
Kaynak: Utarit İzgi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.