Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yoksul ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

yoksul anlamı
sf. 1. Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş." -E. Şafak. 2. mec. İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum." -M. Ş. Esendal.

Türkçe - İngilizce

yoksul anlamı
sıfat
1) poor
2) indigent
3) needy
4) pauper
5) in need
6) penurious
7) hand-to-mouth
8) poverty-stricken
9) poverty-struck
isim
1) pauper
2) poor person

yoksul eş anlamlısı

yetersiz
sf. 1. Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. 2. Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. 3. Gereken, istenen niteliği olmayan: "Fakat anladığına göre, bu önlemlerin hepsi de yetersiz kalmıştı." -A. Ağaoğlu. 4. Verimli olmayan.

yoksul zıt anlamlısı

varsıl
sf. Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.
zengin
sf. 1. Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi." -F. R. Atay. 2. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım. 3. Verimli: Zengin bir doğa. 4. Gösterişli: Zengin bir giysi.

"yoksul" için örnek kullanımlar

Yedi tanesi toplumun en yoksul tabakasından gelen on kadın.
Seven out of ten women from society's most impoverished layers.
Kaynak: radikal.com.tr
Evet, üretim zincirleri artık sadece zengin Kuzey'le yoksul Güney arasında değil.
Yes, the poor South of the North is not only rich production chains now.
Kaynak: haber10.com
Yaşlı ve yoksul nüfus çok tehlikeli bir durumdur.
The elderly and the poor population is a very dangerous situation.
Kaynak: haber3.com
Okul tercihleri büyük oranda, yoksul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez durumdaki okullar.
School preferences largely poor and lack of resources that are not training schools.
Kaynak: haber.sol.org.tr
Eğitime verilen desteğin çok az olması, yoksul bir nesil yetişmesine neden olmaktadır. Ülke yönetimlerindeki yozlaşmalar ve belirsiz
Kaynak: Yoksulluk
Kastrato; soprano , mezzo-soprano ya da kontralto seslerine küçük yaşta sahip olan yoksul ve yetenekli erkek çocukların, bu seslerini
Kaynak: Kastrato
Mikrofinansı savunanlar genellikle bu tür bir erişimin yoksul insanların yoksulluktan kurtulmasın yardım edeceğine inanmaktadır.
Kaynak: Mikrofinans
Hagop Baronyan, 1843'te Edirne li yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Baronyan, ilk ve orta öğrenimini Ermeni okullarında tamamladı.
Kaynak: Hagop Baronyan
Metin aktaş 1956 Tunceli ovacık ilçesi Çayüstü köyünde yoksul bir köylünün ilk çocuğu olarak doğdu. köyünde okul olmadığı için ilk okulu
Kaynak: Metin Aktaş (yazar)
hükûmeti ile Guatemala Kızılderilileri nden olan yoksul Maya köylüleri tarafından desteklenen solcu isyancı gruplar arasında süren iç savaş .
Kaynak: Guatemala İç Savaşı
Kırkyama, bir dönem yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak adına çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik
Kaynak: Kırkyama
Roots reggae, varoşlardaki hayatın ve yoksul kırsal kesimin kötü yönlerini ele alan bir müzik türüdür Kökeni reggae müzik türü olan roots
Kaynak: Roots reggae
Fransız İhtilali (1789 ) sırasında, devrime karşı kişilerin mal ve mülklerine el konarak yoksul vatanseverlere dağıtılmasını sağlayan
Kaynak: Ventôse Kararları
Miskin, hiçbir mal ve gelire sahip olmayan yoksul dur. Arapça da hareket edemeyen demektir. Çoğulu mesâkîn dir. Bu ölçüdeki yoksulluk ve
Kaynak: Miskin
Ebiyonit, İbranice , "fakir, yoksul" gibi manalara sahiptir. Yahudi kökenli, ilk Hıristiyan lardan bir zümredirler. Diğer Hıristiyan
Kaynak: Ebiyonitler
Szpilmanların evi yoksul kesim alanında olduğu için yeni bir ev bulmaya ihtiyaç duymadı. Władysław Szpilman yoksul kesimde restoranlarda
Kaynak: Władysław Szpilman
olarak yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince karşılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü.
Kaynak: Gecekondu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.