Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yöre ne demek?

 - 10 sözlük, 28 sonuç.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

yöre anlamı İng. region Osm. civar Alm. Region, Gebiet Fr. région
Yakınlarda dört bir yan, bölge.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

yöre anlamı İng. neighborhood Osm. civar Alm. Umgebung Fr. voisinage
1- X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, A yı kapsayan bir açık kümeyi kapsayan küme. Anlamdaş. komşuluk. 2- X ilingesel uzayının bir (…) noktası için, a öğesini içeren bir açık kümeyi kapsayan küme. Anlamdaş. komşuluk.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yöre anlamı Osm. civâr Fr. sous-région
(coğrafya)
yöre anlamı Osm. havâli Alm. Landschaft
(coğrafya)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

yöre anlamı
(I) Harman yerinde çevreye dağılan ekin, tanesi, sap ve saman toplamak için kullanılan tırmık. (İnönü -Eskişehir)
yöre anlamı
(II) Harman yerinde çember biçiminde yığılmış ekin. (Beyağıl -Niğde)
yöre anlamı
(III) Su değirmenlerinde değirmen taşının çevresine dökülen un. (Beyceli *Fatsa, *Mudurnu -Bolu; Güzelyurt *Hekimhan -Malatya.)
yöre anlamı
(IV) Kap kalaylanırken etrafa sıçrayan kalay yuvarları. (*Aksaray -Niğde)

Divanü Lügati't-Türk

yöre anlamı
yöre, çevre, bir şeyin etrafı
yöre anlamı
çevre, muhit
yöre anlamı
yöre, çevre

Güncel Türkçe Sözlük

yöre anlamı
(I) is. Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar.
yöre anlamı
(II) is. hlk. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un.

Tarama Sözlüğü

yöre anlamı
Etraf, çevre, civar, daire, muhit, havali.

Türkçe - İngilizce

yöre anlamı
isim
1) region
2) precincts

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yöre anlamı
1. Çevre. 2. Harman yerinin kıyısı.
yöre anlamı
Buğday saklanan tandırda, buğdayın çürümemesi için, toprakla arasına konulan saman.

Şabanözü *Polatlı -Ankara
Bilecik, Sille -Konya

yöre anlamı
1. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan salt un. 2. İri un. 3. Hamur açmada kullanılan un.
yöre anlamı
Kağnı tekerinin ağaç bölümleri

İslâm, *Eğridir köyleri, -Isparta
Aziziye -Burdur

yöre anlamı
Avlu.

*Akdağmadeni -Yozgat

yöre anlamı
Çarık kıyısı.

Köprücek *Emet -Kütahya

yöre anlamı
Un kepeği.

Örenkale *Akdağmadeni Yozgat

yöre anlamı
Değirmen taşının kenarı

Erzurum

yöre anlamı
< ET yöre: yöre; değirmen taşının çevresi; burada biriken kalın un
yöre anlamı
Değirmende taşın kenarı ve bu kenarda kalan, hayvan yemi olarak kullanılan un: Yöreyi dilki yalamış

Malatya

yöre anlamı
Değirmen taşının kenarındaki un

Ordu

yöre anlamı
Değirmen taşının çevresindeki tozuntu un

Adana, Osmaniye

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Yöre anlamı
Aydın ili, Pamukören bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yöre eş anlamlısı

civar
is. (civa:rı) 1. Yöre (I): "Civarda başka vinç bulamamışlardı." -A. Kulin. 2. Dolay. 3. sf. Yakınında olan: "O kadar kararlı, o kadar gözü pekti ki civar mahalleden gelen çocuklar bile onun ordusuna yazılmaya başladılar." -İ. O. Anar.

"yöre" için örnek kullanımlar

Çünkü tasarıya göre, yöre halkının karar aşamalarında hiçbir yeri olmayacak!
Because the bill, according to the decision of the local people will not be no place in stages!
Kaynak: cadde.milliyet.com.tr
Jersey Şeytanı, yöre halkı tarafından 13.
Jersey Devil by the locals 13
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aydın, yöre susamının yağ oranının yüzde 60, protein değerinin ise yüzde 20 olduğunu ifade etti.
Aydin, local susamının fat content of 60 percent, while 20 percent stated that the level of protein.
Kaynak: haberler.com
Türk halk müziği, Türkiye 'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöre sel etnik müziklerin tümü.
Kaynak: Türk halk müziği
Kete, Doğu Anadolu 've Doğu Karadeniz 'de herkesçe bilinen, yöre mutfağına has, bir çeşit hamur işidir. Yapılan bölgeye göre farklılıklar
Kaynak: Kete
Kreyol ya da Kreol (İngilizce : Creole), yöre ye ve kişiye göre gelişen ve birkaç dilin karışımından olusan bir dil türüdür. Pidgin
Kaynak: Kreyol
Kuledibi olarak bilinen yöre, güneyde Voyvoda Caddesi'nin paralelindeki sokaklara, batıda (Bankalar Caddesi 'nin yukarı bölümünü oluşturan
Kaynak: Kuledibi
Ahi Çelebi, Balkan Yarımadası 'nın güneydoğusunda, Rodop Dağları arasında bir yöre. Burası, Balkan Harbi (1912 -1913 ) ile Bulgaristan '
Kaynak: Ahi Çelebi
Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) köyü'nde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan köprü.
Kaynak: Varda Köprüsü
Ait olduğu yöre Kastamonu 'dur. Nakaratı "Çanakkale icinde aynalı carşı/x2 ana ben gidiyorum duşmana karşı Off gençliğim eyvah"
Kaynak: Çanakkale Türküsü
Babuko, hamur dan yapılan, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadenizin bazı bölgeleri, İç Anadolunun Doğu kesimlerinin yöre Mutfağına ait
Kaynak: Babuko
uzgören diye bahsi geçen köyün cumhuriyet kayıtlarında geçen asıl ismi özgören'dir ama yöre halkı tarafından şaman olarak bilinmektedir
Kaynak: Uzgören, Suruç
Manisa Tarzanı , 1930'larda Manisa bölgesinde yaşamış Türkiye'nin ilk çevrecilerinden Ahmet Bedevi'ye yöre halkının verdiği ad.
Kaynak: Manisa Tarzanı (anlam ayrımı)
Sonra yöre Kadim Pontus Krallığı'nın eline geçmiştir. Yörede bulunan Kevgir Kalesinin harabeleri de bunu desteklemektedir. egemenliğine geçen yöre IV.
Kaynak: Salman, Akkuş
Üst Paleolitik Dönemde yöre insanlarının avcılık ve toplayıcılık ile ilgilendiklerine dair bilgi, yapılan kazılar sonucunda elde edilen
Kaynak: Kars

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.