Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dikta rejimi ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkçe - İngilizce

dikta rejimi anlamı
dictatorial regime

"dikta rejimi" için örnek kullanımlar

Mussolini Avrupa'nın sanatta, kültürde en ileri bir demokrasisini yine demokratik haklarla almış ve bir dikta rejimi kurmuş.
Mussolini European art, culture, and have the most advanced democratic rights in a democracy, it has established a dictatorial regime.
Kaynak: haberler.com
Bütün bu dünya çapındaki parlak kariyer ve hizmetlerine karşılık cuntacılar Nuriye Pınar'ı vatana ihanet, yolsuzluk, dikta rejimi kurmak ve anayasa'ya aykırı yasa çıkarmakla suçladı.
All of these world-class corresponds to a bright career and services cuntacılar Nuriye Pınar treason, corruption, dictatorial regime accused of setting up and omit the law unconstitutional.
Kaynak: samanyoluhaber.com
Sünni azınlık tarafından kendisine yönelik olarak Irak'ta Şii dikta rejimi kurmakla suçlanan Maliki'nin sarfettiği sözler bugüne kadar konuyla ilgili sözleri içinde en vurgulu ifadeler olarak dikkat çekmekte.
For him by the dictatorial regime in Iraq, the Shiite minority Sunnis who were accused Maliki's remarks in his words on the subject so far as to draw attention to the highlighted phrases.
Kaynak: timeturk.com

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.