Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

başlık ne demek?

 - 19 sözlük, 30 sonuç.

BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı Osm. başlık Alm. Anfassleisten
Tablaların ya da iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parçalara verilen genel ad.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. cap Alm.Kappe, Cap Fr. bonne, cap
1. Ökaryotik mRNA'nın 5' ucundaki yapı. Transkripsiyondan sonra 5' GTP'nin üç fosfatı ile mRNA' nın uç bazının birleşmesi ile oluşan, ilâve G metil grubu ihtiva eden koruyucu nükleotit dizisi. 2. Aktin filâmentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCAP 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filâmentlerinin Z ucunda CAP Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri. 3.Lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının DNAaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. brid price Alm. Brautpreis Fr. prix d'achat de la femme
Hem kızın ailesinden ayrılmasıyla yitirilen işgücünü karşılamak, hem de kadının durumunu ve evliliğin sürüp gitmesini güven Altına almak gibi ikili bir işlevi amaçlayan, erkeğin evlenmek için kızın ailesine verdiği para, hayvan ya da özdeksel değeri olan nesneler.

BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı Osm. kask Fr. casque
Çeşitli yarışlarda, koşucuların giymek zorunluğunda oldukları, deriden ya da plastikten yapılmış başlık. Bunların içi, yumuşatılmış sert maddelerle doldurulmuştur. Üzerindeki dilimlerin aralıkları en çok 45 mm. olur.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. title Alm. Titel Fr. titre
1 - Bir yapıtın adı. 2 -Epik tiyatro'da oynanan tablonun konusunu ya da yorumunu sahnedeki bir gergiye yansıtılmasıyla ortaya çıkan yazı.

BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. Heading, term of heading Osm. Başlık metni Fr. Terme de la position
Bir bildirmelik başlığına giren mal ya da malları ad, nitelik ve özellikleri ile belirten sözcüklerin topu.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı
1- Yazmalarda ilk sayfanın üst başına yapılan bezekli bölüm. 2- Yazmalarda ve eski basma kitaplarda kitap adı.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı
bâb.

BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

başlık anlamı İng. nut Osm.somun Alm. Mutter Fr. écrou
Burmaç üzerindeki burmalı dişlere uyacak biçimde ortasında dişleri olan ve burmaca takılarak bir bağlama örgesi oluşturan, ortası delik kalın pul.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. head, tripod head Alm. Stativkopf, Kinoneigekopf Fr. tête de pied (de trépied), plateforme
Sinem./TV. Bir üçayağın alıcı ile birleştiği yerde bulunan ve alıcının olduğu yerde çeşitli yönlere dönebilmesini sağlayan çeşitli yapıdaki araçlar.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı Osm. Sername
Resmî yazılarda kâğıdın üst yanına konan ve belgeyi yazan ile belgenin yazıldığı kişinin aşama ve orununa göre değişen sesleniş niteliğindeki sözler.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. headline Alm. Titel Fr. titre
1. Bir yapıtın adı; 2. Bazı oyunlarda, özellikle anlatımcı tiyatroda, oynanan tablonun konusunu sahne üzerine iri harflerle ya da projeksiyonla yansıyan yazı.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

başlık anlamı İng. bride's price Fr.prix de la fiancée
Kimi sanayi öncesi toplumlarda, topluluklarda evlenecek erkeğin ya da ailesinin gelin adayının babasına ya da başka yakınlarına aile üyelerinden birini yitirmelerinin karşılığı olarak yaptıkları ödeme.

BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı İng. Truse Alm. Kopfschutz
Çalıştırmada yumrukoyuncularının kaşlarının yarılmaması için başlarma geçirdikleri üstleri lastikli; ya da ayarlanabilir, çeneden bağlanan yumuşak deriden başlık.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

başlık anlamı
(I) 1. Kağnı tekerlerinde tahta parmakların geçtiği ağaç göbek kısmı. (Kızılcasöğüt *Banaz -Uşak; Ortayazı *Senirkent -Isparta; *Bor, *Aksaray -Niğde) 2. Pulluk okunun ucu. (Taşpınar *Aksaray -Niğde) 3. Yün atma aygıtının kirişin dışarı fırlamasını sağlayan uç kısmı. (*Yalvaç -Isparta) 4. Koşum takımının atın başına rastlayan bölümü. (*Yalvaç, *Senirkent -Isparta; *Bor, *Aksaray -Niğde)
başlık anlamı
(II) Yün takke. (Poyra -Bilecik.)
başlık anlamı
(III) Mezarlara dikilen tahta ya da ağaçlar. (Kandilli *Bozüyük -Bilecik)

Güncel Türkçe Sözlük

başlık, -ğı anlamı
is. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı." -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı." -S. Ayverdi. 5. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. 6. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha. 7. Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para. 8. Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça. 9. Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top.

Tarama Sözlüğü

başlık anlamı
Mehri muaccel., kalın.

Türkçe - İngilizce

başlık anlamı
isim
1) title
2) headline
3) caption
4) heading
5) hood
6) cap
7) headgear
8) helmet
9) bonnet
10) headpiece
11) prelims
12) casque
13) chapiter
14) lemma
15) head-dress

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

başlık anlamı
İyi yanması için tandırda küme yapılan tezek.

*Erciş -Van

başlık anlamı
1. Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para, mal veya ziynet eşyası, ağırlık. 2. Hayvan veya eşya değişenlerden birinin aldığı fazla para veya eşya: Koyuncu Hamit'le öküzleri değiştik, 20 lira da başlık aldım.
başlık anlamı
1. Gem. 2. Yular. 3. Yulara takılan boncuk örmesi.
başlık anlamı
Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top.

Eskiakviran *Emirdağ -Afyon
Görece -İzmir
*Burhaniye ve köyleri, -Balıkesir
Evreşe *Gelibolu -Çanakkale
-Bursa
Tokat -Eskişehir
Şile, *Çatalca ve köyleri -İstanbul
-Çorum
*Tarsus -İçel
Yerkesik -Muğla
Kayapa -Edirne
Çavuşköy *Babaeski, *Lüleburgaz -Kırklareli
*Saray -Tekirdağ

başlık anlamı
Tandıra hava gelen yerde kerpiçten yapılan delik.

*Zile -Tokat
*Afşin -Maraş
*Şereflikoçhisar köyleri -Ankara
-Kayseri ilçe ve köyleri
*Bor -Niğde

başlık anlamı
1. Kalın samanla karışık arpa veya buğday. 2. Tandırı yakmak için kullanılan iri saman.
başlık anlamı
Güreşte galip gelen öküz.

*Ermenek köyleri -Konya

başlık anlamı
Şalvar uçkurluğu.

Gedere *Arpaçay -Kars

başlık anlamı
Hissesiz, müstakil tarla.

*Ilgaz -Çankırı

başlık anlamı
1. Yular. 2. Takasta üste verilen para: Öküzü değişdim, beşyüz de başlık aldım.

başlık eş anlamlısı

antet
is. Başlık.
kapüşon
is. Başlık.
serpuş
is. (serpu:şu) esk. Başlık.

"başlık" için örnek kullanımlar

Başlık yanlış olmuş. Başlık hakem bile kurtaramadı olacaktı.
The title was wrong. Topic would not even save the referee.
Kaynak: fotomac.com.tr
Ne var ki bu başlık BDP yanlısı okurların tepkilerinin ürünü değil.
However, this is not the product title BDP pro readers' responses.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Bir diğer sorun, evlenirken kız ailesi erkeğin ailesine başlık parası veriyor.
Another problem, she married family man's family giving dowry.
Kaynak: haberturk.com
Rüzgâr Avı, üç ana başlık altında toplanmış kısa hikâyelerden oluşuyor.
Wind Hunt, consists of short stories collected under three main headings.
Kaynak: timeturk.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.