Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

artisan ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

artisan anlamı
isim
1) esnaf
2) zanaatkâr

"artisan" için örnek kullanımlar

Then let them eat artisan pistachio ice cream: Compromising democracy in Israel.
Sonra onları esnaf fıstık dondurma yememe izin: İsrail'de demokrasi Uzlaşmacı.
Kaynak: theknoxstudent.com
Also on the menu: a variety of salads and artisan sandwiches featuring homemade bread.
Ayrıca menüde: ev yapımı ekmek içeren salata ve esnaf sandviç çeşitleri.
Kaynak: blogs.phoenixnewtimes.com
How big is this market, given the artisan, customized work necessary for each product?
Bu pazarda her ürün için gerekli esnaf, özelleştirilmiş iş verilir, ne kadar büyük?
Kaynak: forbes.com
Artisan frame maker Peter Miller in his Woodbury studio.
Onun Woodbury stüdyoda Artisan çerçevesi üreticisi Peter Miller.
Kaynak: countytimes.com
An artisan or artizan (from artisan, artigiano) or craftsman (craftsperson is a skilled manual worker who makes items that may be
Kaynak: Artisan
Artisans d'Angkor are an artisan group trained by the Chantiers-Écoles de Formation Professionnelle . The organization is located on
Kaynak: Artisans d'Angkor
Amano Artisan Chocolate is an American bean-to-bar chocolate manufacturer based in Orem, Utah . which allows the artisan chocolate maker
Kaynak: Amano Artisan Chocolate

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.