Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

faint ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

faint anlamı
sıfat
1) soluk
2) zayıf
3) sönük
4) belli belirsiz
5) baygın
6) bitkin
7) korkak
8) bir parça
9) halsiz
10) cesaretsiz
11) uçuk
12) çekingen
13) ürkek
isim
1) bayılma
2) baygınlık
fiil
1) bayılmak
2) hali kalmamak
3) bitkin düşmek

"faint" için örnek kullanımlar

People faint from a lack of blood flow and decreased oxygen to the brain.
Kan akımı eksikliği soluk İnsanlar ve beyne oksijen azalmıştır.
Kaynak: guardianlv.com
Made with ginkgo and juniper berries, it arrived with the faint whiff of Christmas.
Ginkgo ve ardıç meyvesi ile yapılmış, bu Noel soluk nefes ile geldi.
Kaynak: washingtonpost.com
A Word, Please: An adverb lesson not for the faint of heart.
A Word, lütfen: değil cesaretsizlendirmek için bir zarf dersi.
Kaynak: articles.glendalenewspress.com
I had a vague feeling that I was going to faint, and I wasn't forming thoughts correctly.
Ben Bayılacağım olduğu belirsiz bir duygu vardı, ve ben doğru düşünceler oluşturan değildi.
Kaynak: express.co.uk
Damning with faint praise is an English idiom for words that effectively condemn by seeming to offer praise which is too moderate or
Kaynak: Damning with faint praise
The faint young Sun paradox or problem describes the apparent contradiction between observations of liquid water early in the Earth's
Kaynak: Faint young Sun paradox
The faint blue galaxy (F.B.G.) problem in astrophysics first arose with observations starting in 1978 that there were more galaxies with a
Kaynak: Faint blue galaxy
Faint Hubble Blob Galaxy is a class of galaxies that are hard for the Hubble telescope to perfectly see because they are very faint
Kaynak: Faint Hubble Blob Galaxy
Presyncope is lightheadedness , muscular weakness and feeling faint as opposed to a syncope , which is actually fainting. Non-specific
Kaynak: Dizziness
Teresa of the Faint Smile is so named as she has no apparent technique or personality trait—only her faint smile Though she can sense Yoki
Kaynak: List of Claymore characters

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.