Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gravitation ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

gravitation anlamı
isim
1) çekim
2) yerçekimi
3) cazibe
4) eğilim
5) meyil

"gravitation" için örnek kullanımlar

Many asteroids are rubble, debris held together by mutual gravitation.
Birçok asteroitler karşılıklı kütleçekimi ile bir arada tutulan Moloz, enkaz vardır.
Kaynak: arstechnica.com
There is a similar circumstance regarding the universal laws of gravitation.
Yerçekimi evrensel yasaları ile ilgili benzer bir durum vardır.
Kaynak: kstatecollegian.com
You apply gravitation as a force, but you apply jumping as a speed.
Bir güç olarak yerçekimi uygulayabilirsiniz, ancak hız olarak atlama başvurabilirler.
Kaynak: gamedev.net
So let's start with much less controversial example, gravitation.
O yüzden çok daha az tartışmalı örneğin, yerçekimi ile başlayalım.
Kaynak: artvoice.com
General relativity, or the general theory of relativity, is the geometric theory of gravitation published by Albert Einstein in 1916
Kaynak: General relativity
Newton's law of universal gravitation states that every point mass in the universe attracts every other point mass with a force that is
Kaynak: Newton's law of universal gravitation
In physics , the gravitational coupling constant, α G, is the coupling constant characterizing the gravitation al attraction between two
Kaynak: Gravitational coupling constant
Mechanical explanations of gravitation (or kinetic theories of gravitation) are attempts to explain the action of gravity by aid of basic
Kaynak: Mechanical explanations of gravitation
In theoretical physics , Nordström's theory of gravitation was a predecessor of general relativity . Strictly speaking, there were
Kaynak: Nordström's theory of gravitation
Demographic gravitation is a concept of "social physics introduced by Princeton University astrophysicist John Quincy Stewart in 1947 It
Kaynak: Demographic gravitation

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.