Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sudden ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

sudden anlamı
sıfat
1) ani
2) beklenmedik
3) umulmadık
4) ansızın olan

"sudden" için örnek kullanımlar

All of a sudden they were coming, and it took a lot people by surprise.
Birdenbire geliyorlardı, ve sürpriz bir sürü insan aldı.
Kaynak: greatfallstribune.com
Unlike the most common kind, the problem causes severe and sudden pain.
En yaygın tür farklı olarak, bu sorun şiddetli ve ani ağrıya neden olur.
Kaynak: jpost.com
All of a sudden, now we're defending well and we're not scoring goals.
Birdenbire, artık biz de koruyorsun ve biz gol değiliz.
Kaynak: foxsportsflorida.com
"We'd get it going, then all the sudden they'd make a shot," McLaughlin said.
"Biz onlar bir çekim yapmak istiyorum tüm ani, sonra gidiyor olsun istiyorum," McLaughlin dedi.
Kaynak: theday.com
The term subitism points to sudden enlightenment, the idea that insight into the True Nature or emptiness of the self is attained all at
Kaynak: Subitism
In a sport or game , sudden death (or a sudden-death round) is a form of competition where play ends as soon as one competitor is ahead of
Kaynak: Sudden death (sport)
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) is marked by the sudden death of an infant that is not predicted by medical history and remains
Kaynak: Sudden infant death syndrome
Sudden unexpected death syndrome, or Sudden unexpected nocturnal death syndrome (SUNDS), or Sudden Unknown Death Syndrome is sudden
Kaynak: Sudden unexpected death syndrome
A sudden stop in capital flows is defined as a sudden slowdown in private capital inflows into emerging market economies, and a
Kaynak: Sudden stop (economics)
A sudden ionospheric disturbance (SID) is an abnormally high ionization/ plasma density in the D region of the ionosphere caused by a
Kaynak: Sudden ionospheric disturbance

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.