Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

berduş ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

berduş anlamı
is. 1. Başıboş, serseri kimse: "Serseriler, berduşlar, kopuklar başlarını masalara dayayarak sabahlar burada." -S. Birsel. 2. sf. mec. Pis, bozuk, bakımsız: "Bir büyük mü büyük hangar, bir dağınık berduş yatak..." -Ç. Altan.

Türkçe - İngilizce

berduş anlamı
isim
1) tramp
2) vagabond
3) landloper

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

berduş anlamı
Büyük kazan, bakınız» berdüş

berduş eş anlamlısı

bozuk
(I) is. 1. Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!" -M. Ş. Esendal. 2. sf. Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu." -T. Buğra. 3. sf. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim." -R. N. Güntekin. 4. sf. mec. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu." -F. R. Atay. 5. sf. mec. Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki." -H. E. Adıvar.
bozuk
(II) is. müz. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz.
pis
sf. 1. Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves. 2. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan: Lağım suları pistir. 3. mec. Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı: "Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki her şeye razıyım." -R. N. Güntekin. 4. mec. Çirkin, sevimsiz olan: "Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı." -R. N. Güntekin. 5. mec. Dinleyenleri utandıracak durumda olan (söz): Pis sözler. 6. mec. İçinden çıkılması çok güç, karışık: Pis bir iş.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.