Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bilfiil ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bilfiil anlamı
zf. (bi'lfiil) İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak: "Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor." -Atatürk.

Türkçe - İngilizce

bilfiil anlamı
zarf
1) de facto

"bilfiil" için örnek kullanımlar

2002'den beri firmanın ihracat projesiyle beraber bilfiil işin içindeyim.
Actually been in business since 2002, with the company's export project.
Kaynak: yeniasir.com.tr
Her gün bir genel cerrahi uzmanı bilfiil nöbet tutmaktadır.
Actually a general surgeon on duty every day.
Kaynak: medimagazin.com.tr
Bu sürenin 13 yılı bilfiil öğretmenlikle geçti.
13 years in teaching, this time actually passed.
Kaynak: radikal.com.tr
İsrail'in varlığı sorunun bilfiil kendisidir.
Actual problem is the existence of Israel itself.
Kaynak: merhabahaber.com
Bir kimsenin zanaatkâr olması için el becerisi gerektiren bir malı veya hizmeti sadece satması değil, bilfiil üretmesi gerekir.
Kaynak: Zanaat
çalışmaya başladı; bu gazetede, sadece yazı işlerinde değil, bir gazetenin ve matbaanın gerektirdiği hemen her işte bilfiil tecrübe edindi.
Kaynak: Ahmet Turan Alkan
Ganimetin beşte dördünü, bilfiil harbe girmiş olsun veya olmasın, muharebede hazır olan askerler arasında taksim edilmesi icap eder.
Kaynak: Ganimet
Padişah ile devleti bilfiil idare eden sadrazam arasında muhabere vasıtası silahtar ağaydı. Bir sadrazam için silahtar ağa ile
Kaynak: Silahtar
Temeli 11 Ocak 1933 günü atılan stadın hafriyatı işinde Beşiktaşlı yönetici ve sporcular bilfiil çalıştılar. 110x75 m boyutlarındaki
Kaynak: Şeref Stadı
görevlisi ve profesör. Che Guevara 'nın çalışmalarına, özellikle 1967 'de tutuklanıp yargılandığı Bolivya 'dayken, bilfiil katkıda bulunmuştur.
Kaynak: Régis Debray
kurulan Türkiye 'nin ilk özel kalp hastanesidir. 1988 yılında Edip Kürklü'nun vefatından sonra, 1996 yılına kadar varlığını bilfiil sürdürdü.
Kaynak: Topkapı Hastanesi
Ganimetin dörtte beşinin, bilfiil harbe girmiş olsun veya olmasın, muharebede hazır olan askerler arasında taksim edilmesi icap eder.
Kaynak: Gazi (din)
kadın gazeteci tarafından bilfiil yapılan tek program olan Sınırlar Arasında programı 15 günde bir ilginç konularla izleyici ile buluşuyordu.
Kaynak: Sınırlar Arasında (program)
Mayıs 1868'de bilfiil Kokand kenti askeri harekatını sürdüren Rus işgaline girerken 2.500 Kokand askeri de hayatını kaybetti.
Kaynak: Kokand Hanlığı
Ayrıca 26-27-30 Ağustos 1922 tarihinde vuku bulan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 'nde (Kazuçuran) mevkiinde bilfiil ateş altında
Kaynak: Şevki Savaşcı
Devrinin ileri gelen âlimlerinden olan Hâletî Efendinin ölümünden sonra evindeki kütüphânede bilfiil okunup kenarlarına not konulmuş,
Kaynak: Azmizade Haleti
Tam üç sene cephelerde bilfiil babasının katıldığı her muharebeye katılır. 70. Alay`ın simgesi olur adeta. Cephede Mustafa Kemal Atatürk`
Kaynak: Kurtuluş savaşı hikayesi
İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. (Değişik : 29.10.1339 (1923) – 364 sayılı kanun)
Kaynak: Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
1823 yılında bilfiil Anadolu kazaskeri olarak göreve başladı. Geçirdiği felç hastalığı üzerine 25 Mart 1826'da hayatını kaybetti.
Kaynak: Mustafa Rakım Efendi
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Kaynak: Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi
Sonra da ona Selanik Kadılığı, Anadolu Kazaskeri payesi ile Mekke kadılığı ve sonunda bilfiil Anadolu Kazaskerliği görevi verdi.
Kaynak: Feyzullah Efendi
Kendisine yöneltilen suçlamalar Van, Musul ve Urmiye'de Hıristiyan katliamlarını bilfiil yönetmek ve Kut'ül Ammare Kuşatması sonrası ele
Kaynak: Ali İhsan Sabis

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.